Skip novinky stránek

Novinky stránek

Bohuslav Vinter
Přivítání ve školním roce 2018/2019 na MOODLE
by Bohuslav Vinter - Sunday, 26 August 2018, 12:18 PM
 

Mám radost, že Vás, vážení a milí mladí přátelé, mohu opět přivítat na stránkách našeho školního vzdělávacího systému MOODLE ve školním roce 2018/2019.

Přeji Vám ve Vašem vzdělávání úspěch.

Dělejte vše tak, ať máte sami ze sebe radost a studium Vás baví. 


 
Bohuslav Vinter
Jak se učí mediální výchova na středních školách?
by Bohuslav Vinter - Monday, 30 April 2018, 6:46 PM
 

Jak se učí mediální výchova na středních školách?

22.2.2017 / Průzkumy a šetření / Mediální vzdělávání

Středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy – ve spolupráci s agenturou MEDIAN jsme provedli průzkum zjišťující stav výuky mediální výchovy na ...

Read the rest of this topic
(155 words)
Bohuslav Vinter
Konec nábytkářů v Čechách?
by Bohuslav Vinter - Monday, 30 April 2018, 8:31 AM
 

Konec nábytkářů v Česku? Asociace žádají podporu odborného školství

Za dvanáct let ubylo 69 % absolventů truhlářských oborů, čalouníků je méně dokonce o 80 %. To vše v době, kdy nábytkářský průmysl posiluje sedmým rokem za sebou, export vzrostl za poslední pětiletku téměř na dvojnásobek a mzdy...

Read the rest of this topic
(88 words)
 
Bohuslav Vinter
Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách.
by Bohuslav Vinter - Sunday, 29 April 2018, 6:25 PM
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Praha 30. ledna 2017
Č. j. MSMT-2667/2017-1

Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT vydává
k vyplňování ročníkových vysvědčení (dále ...

Read the rest of this topic
(117 words)
Bohuslav Vinter
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
by Bohuslav Vinter - Sunday, 31 December 2017, 4:58 PM
 

Mám radost, že Vás, vážení a milí mladí přátelé, mohu opět přivítat na stránkách našeho školního vzdělávacího systému MOODLE ve školním roce 2017/2018.

Přeji Vám ve Vašem vzdělávání úspěch.

Dělejte vše tak, ať máte sami ze sebe radost a studium Vás baví. 


Bohuslav Vinter
Vám všem, milí mladí přátelé.
by Bohuslav Vinter - Saturday, 23 December 2017, 10:48 AM
 


 
Bohuslav Vinter
ŠKOLNÍ ŘÁD
by Bohuslav Vinter - Sunday, 3 September 2017, 10:28 AM
 

Aktuální verze Školního řádu

Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizace.

Prostudujte a chovejte se v souladu s tímto dokumentem.

Nebudete mít ve škole ani s rodiči žádný problém.

Logo školy

Bohuslav Vinter
Školský zákon - aktuálně platná verze
by Bohuslav Vinter - Friday, 11 November 2016, 12:05 PM
 

V tomto dokumentu jsou barevně vyznačeny aktuální změny platné od 1.9.2016

Bohuslav Vinter
Příjemný pomocník pro truhláře (žáky i řemeslníky v praxi)
by Bohuslav Vinter - Monday, 31 October 2016, 12:08 PM
 
Bohuslav Vinter
Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií
by Bohuslav Vinter - Thursday, 20 October 2016, 5:03 PM
 
Aktuální informace - praktický rádce - pomoc pro učiteleSkip available courses

Available courses

Technologie zpracování dřeva pro 1.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Technologie zpracování dřeva pro 2.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Technologie zpracování dřeva pro 3.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.


Materiály pro 1.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Materiály pro 2.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Materiály pro 3.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Odborné kreslení pro 1.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Odborné kreslení pro 2.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Odborné kreslení pro 3.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Výrobní zařízení pro 1. ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Výrobní zařízení pro 2. ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

ANOTACE

Průřezové téma Mediální výchova je specifická tím, že kromě svých specifických tematických okruhů nabízí i didaktické postupy pro uchopení různých oborových témat, včetně témat environmentálních. Tato metodika přináší jeden z možných pohledů, jak mediální výchovu strukturovat, dále popisuje několik elementárních mediálních cvičení, popisuje cesty ke složitějším výukovým projektům a učebním celkům a v závěru je zařazen jeden z ucelených výukových bloků.

KLÍČOVÉ POJMY

Mediální výchova, komunikační a rétorické dovednosti, reklama, public relations

VYUŽITÍ VE VÝUCE

Průřezové téma Mediální výchova

CÍLOVÁ SKUPINA

Materiál je určen pro pedagogy na Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizaci a zájemce o zavádění prvků mediální výchovy do vyučování a to nejen pedagogů, ale zejména i žáků školy

 

Samostatný předmět, nebo mezipředmětová spolupráce?

Zatím s oblasti mediální výchovy pracujeme tak, že testujeme své možnosti během „svých předmětů“. Teprve se rozhodneme, zda průřezové téma mediální výchovy zapracujeme do svého školního vzdělávacího programu – můžeme buď zavést samostatný předmět, nebo obsah rozdělit do výuky několika stávajících předmětů tak, jak to děláme v současnosti i v odborných předmětech oboru truhlář.

Nelze však ani přehlédnout, že výhodou samostatného předmětu jsou podmínky pro výuku srovnatelné s ostatními předměty – daná hodinová dotace zakotvená v rozvrhu tříd, způsob přípravy pedagoga, vedení výuky podle výukového plánu. Hodnocení studentů vychází z měřitelných a ohodnotitelných požadavků.

Ovšem člověk by měl být schopen komunikovat s ostatními kdykoliv a kdekoliv, proto by neměla být mediální výchova izolována, naopak je žádoucí, aby prolínala různými předměty.

Z praxe je patrno, že formy výuky se mění a přizpůsobují podmínkám. Hledání ideálního stavu probíhá neustále. Konec konců je to v souladu s celým pojetím mediální výchovy jako celoživotního vzdělávání.


Testy z předmětů:

TECHNOLOGIE                    10 otázek

MATERIÁLY                          10 otázek

ODBORNÉ KRESLENÍ           5 otázek

CELKEM                               25 otázek

Správná odpověď na otázku   =  1 bod

Celkem tedy může žák získat  25 bodů

Časový limit na test je 30 minut.