Skip novinky stránek

Novinky stránek

Bohuslav Vinter
JAK BUDOU LETOS PROBÍHAT "KORONAVIROVÉ" ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - MATURITY?
by Bohuslav Vinter - Monday, 30 March 2020, 12:04 PM
 

Na to nám v příloze aktuálně odpoví ministr Školství a tělovýchovy v příloze.

Čtěte čile, je to 19 stránek, ale všechny se Vás netýkají.

Takže příjemné chvilku u napínavého čtení.

Bohuslav Vinter
Přivítání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 na MOODLE
by Bohuslav Vinter - Wednesday, 18 March 2020, 8:47 AM
 

Mám radost, že Vás, vážení a milí mladí přátelé, mohu opět přivítat na stránkách našeho školního vzdělávacího systému MOODLE ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Přeji Vám ve Vašem vzdělávání úspěch.

Dělejte vše tak, ať máte sami ze sebe radost a studium Vás baví. 


 
Bohuslav Vinter
Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
by Bohuslav Vinter - Thursday, 14 November 2019, 6:57 PM
 
  • Pracovní verze ze dne 30. října 2019 určená k diskuzi
    • Zajímavé čtení
Bohuslav Vinter
Spolupracujeme s německou firmou Lindner.
by Bohuslav Vinter - Thursday, 7 February 2019, 7:56 PM
 

www.Lindner-Group.com

Naše Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace má nového úžasného partnera pro spolupráci na výuce našich žáků a studentů.

Tímto partnerem je německá firma Lindner.

Právě v této firmě budeme mít od začátku února 2019 učebnu, kde naši žáci a jejich odborní učitelé budou jeden den v týdnu realizovat odbornou část platného Školního vzdělávacího programu.

Já musím říci, že se na spolupráci těším, "jako malé dítě".


 
Bohuslav Vinter
ŠKOLNÍ ŘÁD - aktuální verze s přílohou
by Bohuslav Vinter - Thursday, 7 February 2019, 7:56 PM
 
Bohuslav Vinter
PEDAGOGICKÉ info
by Bohuslav Vinter - Thursday, 7 February 2019, 7:53 PM
 
Bohuslav Vinter
Týdeník ŠKOLSTVÍ
by Bohuslav Vinter - Sunday, 2 December 2018, 11:22 AM
 
Bohuslav Vinter
Děti se vychovávají i tím co nedostanou (zadarmo)...
by Bohuslav Vinter - Friday, 23 November 2018, 8:45 AM
 


 
Bohuslav Vinter
Moderně s Moodlem
by Bohuslav Vinter - Friday, 23 November 2018, 8:35 AM
 

Moderně s Moodlem
Jak využít e-learning ve svůj prospěch?

  • Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
    troufám si tvrdit, že na českých školách patří Moodle mezi nejrozšířenější systémy pro e-learning. Přesto na našem trhu dosud chyběla publikace, která by nejen řešila jednotlivé prvky samotného systému, ale ...
Read the rest of this topic
(205 words)

Skip available courses

Available courses

Technologie zpracování dřeva pro 1.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Technologie zpracování dřeva pro 2.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Technologie zpracování dřeva pro 3.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.


Materiály pro 1.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Materiály pro 2.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Materiály pro 3.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Odborné kreslení pro 1.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Odborné kreslení pro 2.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Odborné kreslení pro 3.ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Výrobní zařízení pro 1. ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

Výrobní zařízení pro 2. ročníky učebního oboru TRUHLÁŘ.

ANOTACE

Průřezové téma Mediální výchova je specifická tím, že kromě svých specifických tematických okruhů nabízí i didaktické postupy pro uchopení různých oborových témat, včetně témat environmentálních. Tato metodika přináší jeden z možných pohledů, jak mediální výchovu strukturovat, dále popisuje několik elementárních mediálních cvičení, popisuje cesty ke složitějším výukovým projektům a učebním celkům a v závěru je zařazen jeden z ucelených výukových bloků.

KLÍČOVÉ POJMY

Mediální výchova, komunikační a rétorické dovednosti, reklama, public relations

VYUŽITÍ VE VÝUCE

Průřezové téma Mediální výchova

CÍLOVÁ SKUPINA

Materiál je určen pro pedagogy na Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizaci a zájemce o zavádění prvků mediální výchovy do vyučování a to nejen pedagogů, ale zejména i žáků školy

 

Samostatný předmět, nebo mezipředmětová spolupráce?

Zatím s oblasti mediální výchovy pracujeme tak, že testujeme své možnosti během „svých předmětů“. Teprve se rozhodneme, zda průřezové téma mediální výchovy zapracujeme do svého školního vzdělávacího programu – můžeme buď zavést samostatný předmět, nebo obsah rozdělit do výuky několika stávajících předmětů tak, jak to děláme v současnosti i v odborných předmětech oboru truhlář.

Nelze však ani přehlédnout, že výhodou samostatného předmětu jsou podmínky pro výuku srovnatelné s ostatními předměty – daná hodinová dotace zakotvená v rozvrhu tříd, způsob přípravy pedagoga, vedení výuky podle výukového plánu. Hodnocení studentů vychází z měřitelných a ohodnotitelných požadavků.

Ovšem člověk by měl být schopen komunikovat s ostatními kdykoliv a kdekoliv, proto by neměla být mediální výchova izolována, naopak je žádoucí, aby prolínala různými předměty.

Z praxe je patrno, že formy výuky se mění a přizpůsobují podmínkám. Hledání ideálního stavu probíhá neustále. Konec konců je to v souladu s celým pojetím mediální výchovy jako celoživotního vzdělávání.


Testy z předmětů:

TECHNOLOGIE                    10 otázek

MATERIÁLY                          10 otázek

ODBORNÉ KRESLENÍ           5 otázek

CELKEM                               25 otázek

Správná odpověď na otázku   =  1 bod

Celkem tedy může žák získat  25 bodů

Časový limit na test je 30 minut.