Novinky stránek

Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách.

 
 
Bohuslav Vinter
Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách.
by Bohuslav Vinter - Sunday, 29 April 2018, 6:25 PM
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Praha 30. ledna 2017
Č. j. MSMT-2667/2017-1

Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT vydává
k vyplňování ročníkových vysvědčení (dále jen „vysvědčení“) ve středních školách a v konzervatořích následující informace a doporučení:
V textu jsou používána některá zkrácená označení v tomto významu:

  • školský zákon - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
    odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • ŠVP – školní vzdělávací program konkrétní školy,
  • RVP – rámcový vzdělávací program příslušného oboru vzdělání,
  • MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, hodnocení – závěrečné hodnocení na vysvědčení na konci 1. a 2. pololetí, nikoli průběžná nebo jednotlivá hodnocení žáka během školního roku.