Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Nám. K. Sabiny 159 \ 16, 360 01 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
SOŠ stavební Karlovy Vary

Výsledky přijímacího řízení pro 2. kolo

Email Tisk

Výsledky přijímacího řízení ve 2. kole přijímacího řízení

pro školní rok 2020/2021

 

Seznam podle výsledků ZDE

Seznam přijatých uchazečů ZDE

 

 

Aktualizováno Středa, 08 Červenec 2020 09:50
 

Opravný termín ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Email Tisk

Termín  OPRAVNÝCH  ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  - září  2020

 

písemná zkouška

7. září 2020

Instalatér, Zedník, Strojní mechanik, Stavební práce,
od 10:00 hodin Truhlář, Elektrikář
praktická zkouška 8. - 12. září 2020 Instalatér, Truhlář,  Stavební práce,
Zedník, Strojní mechanik
a
Elektrikář - silnoproud
ústní zkouška 23. září 2020 Elektrikář - silnoproud, Strojní mechanik, Zedník,
Instalatér, Truhlář a Stavební práce

 

 

 

Ve stejném termínu se mohou bývalí žáci přihlásit k opravným zkouškám řediteli školy písemně.

(formulář zde: PDFDOC)

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

Aktualizováno Úterý, 07 Červenec 2020 09:51
 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Email Tisk

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení  pro školní rok 2020/2021 - doplnění

Volná místa v učebních oborech pro 2. kolo přijímacího řízení  k  8.  července  2020 / přihlášky ke studiu doručte osobně do 7.7.2020 do 12 hodin /

      Obor počet volných míst
 

33-56-H/01

26-51-H/02

tříletý učební obor s VL

tříletý učební obor s VL

Truhlář 

Elektrikář

3

3

 

36-52-H/01

23-51-H/01

tříletý učební obor s VL

tříletý učební obor s VL 

Instalatér

Strojní mechanik

3

2

 

36-67-H/01

39-41-H/01

tříletý učební obor s VL

tříletý učební obor s VL

Zedník

Malíř a lakýrník

2

3

     

 

  36-67-E/503 dvouletý učební obor s VL Stavební práce

7

Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 7. 7. 2020 do 12 hodin,

dotazy Vám zodpovíme na tel. 353 362 816 nebo 739 322 304

 

******

 

 

kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení - ke stažení ZDE

 

Aktualizováno Úterý, 30 Červen 2020 11:51
 

Zápisový lístek

Email Tisk

Zápisový lístek


posledním dnem pro odevzdání zápisového lístku je 23. června 2020


- jak pro obor Stavebnictví


- tak i  pro obor Truhlář, Instalatér, Elektrikář - silnoproud, Malíř a lakýrník, Strojní mechanik ,

Stavební práce a Zedník

Aktualizováno Pátek, 19 Červen 2020 10:25
 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - obor Stavebnictví

Email Tisk

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

obor Stavebnictví

1. kolo

 

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.


36-47-M/01  Stavebnictví

-    Seznam podle výsledků ZDE

-    Seznam přijatých uchazečů ZDE

 

Prosíme přijaté uchazeče, kteří nebudou odevzdávat zápisový lístek na naší školu, aby nám oznámili na email : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

že dávají nebo odevzdali zápisový lístek jinam.

D Ě K U J E M E

Aktualizováno Pátek, 19 Červen 2020 10:20
 

Organizace výuky 1.6. -30. 6. 2020

Email Tisk

Organizace výuky 1.6. -30. 6. 2020


Vážení rodiče a žáci, jak již bylo avizováno na webových stránkách školy, na základě Návrhu na uvolnění škol a školských zařízení začíná od 1.6.2020 na naší škole realizace praktického vyučování a od 8.6.2020 realizace vzdělávacích aktivit ve škole v omezené míře. Konkrétní rozpis naleznete níže.
Výuka bude probíhat za dodržování pravidel ochrany zdraví, tato pravidla najdete na našich webových stránkách, viz  Organizace vzdělávacích aktivit SOŠ stavební Karlovy Vary od 11. 5.2020. Před nástupem na výuku přinesou žáci čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je umístěno ZDE v příloze. Toto prohlášení bude podepsáno zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast na výuce umožněna.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 - ZDE

 

 nahradni vyuka cerven

 

organizace vyučování od 1.6.2020

Email Tisk

Vážení rodiče a žáci, od 1.6.2020 začne na SOŠ stavební karlovy Vary, p.o. organizovaná realizace praktického vyučování (odborného výcviku) a občasná vzdělávací aktivita v menších skupinách, a to ve stěžejních předmětech formou třídnických hodin. Předpokladem bude dodržení všech hygienických nařízení. O konkrétní organizaci budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy a žákům podají informace příslušní třídní učitelé.


Mgr.Michal Vachovec
ředitel školy     

 

Jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

Email Tisk

Jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021


se na naší škole uskuteční 8. června 2020


další informace budou upřesněny - prosím sledujte stránky školy.

 

****

Dne 21.5.2020 byly odeslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce, pro uchazeče pro obor Stavebnictví,

kteří budou konat zkoušky dne 8.6. 2020 na naší škole.


Prosím uchazeče nebo zákonné zástupce potvrzení o doručení na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   .    Děkuji

 

*****

 

Informace pro uchazeče :

úprava data k odeslanému doporučenému dopisu:

Zároveň Vám v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že před vydáním rozhodnutí ve věci máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Můžete tak učinit nahlédnutím do spisu, a to 16. června 2020 ve škole v kanceláři ředitele  od 09:00 do 10:00 hodin.

 

****

 

Ochrana zdravé na středních školách , konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkouškách, maturitních zkouškách, závěrečných zkouškách a absolutorií  2019/2020  - ZDE

****

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020  - ZDE

****

Čestné prohlášení  - ke stažení   -  ZDE

 

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 21 Květen 2020 08:32
 

Organizace vzdělávacích aktivit od 11.5.2020

Email Tisk

Organizace vzdělávacích aktivit  SOŠ stavební Karlovy Vary p.o.

od 11.5.2020

Příprava na MZ - budova školy – 8,00 h -11.30 h
Příprava na ZZ - budova školy -  8.45h – 12.20 h
Příprava na ZZ - budova a stavby ÚPV -   8,00 h – 14,00 h

Před budov školy žáci dodržují odstup 2 m, do školy vcházejí se zakrytými ústy a nosem, při vstupu bude žákům změřena teplota, v případě vyšší než 37 stupňů bude žák odeslán domů, pokud se bude jednat o nezletilého žáka, bude informován zákonný zástupce žáka.

Do školních budov vstupují žáci plynule, jednotlivě, nepřezouvají se a okamžitě odcházejí do určené učebny.

Vstup do budov střední školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

Všichni žáci a i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žáci se budou pohybovat jen ve vymezených prostorách s minimálním kontaktem s ostatními skupinami.

Po druhé vyučovací hodině budou mít žáci patnácti minutovou přestávku, kterou budou trávit v určeném místě.

Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce, a to již při vstupu do budovy, na chodbách a ve třídě

V průběhu výuky budou průběžně dezinfekcí čištěny společné prostory, např. toalety, zábradlí, dveřní kliky a podobně.

V učebně bude maximálně 15 žáků, každý sám v lavici s odstupem  2.metry.

V průběhu pobytu ve třídě rozhodne pedagog o nošení roušky.

Na praktické vyučování se dostaví žáci s ochranou úst a nosu (např. ochranná látková rouška) umožňující zachování normálního zorného pole, kromě směru dolů směrem k ústům, kde může být zorné pole zmenšeno maximálně  o 5.%, bude ji používat celou dobu výuky a ZZ a bude mít k dispozici ještě náhradní roušku a sáček na uložení roušky. Nevyhovující jsou šátky, kukly s výřezem očí apod.

O podmínkách organizace vlastní přípravy na ZZ, převlékání a organizace pohybu v dílně a přestávek budou žáci informováni vyučujícím při prvním příchodu na přípravu na ZZ. Žáci se na přípravu na ZZ dostaví s pracovním oděvem, pracovní obuví a budou používat příslušné běžné osobní ochranné pracovní pomůcky.

Maximální počet žáků na pracovišti je dán příslušným nařízením vlády (NV 211/2010 v platném znění).

Pro žáky připravující se na MZ a ZZ bude od 11. 5. 2020 zajištěno ubytování na DM.

Při nástupu na přípravu MZ, ZZ a na praktickou výuku (při prvním nástupu na příslušnou přípravu MZ, ZZ) přinesou žáci čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je umístěno ZDE v příloze.

Toto prohlášení bude podepsáno zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka .

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hledat na stránkách školy

naše škola využívá zdarma SW

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2014/15

Odborná praxe ve firmách

lindner

partnerská škola skupiny ČEZ

cez 02

zřizovatel školy a partner v projektech

kk

zk

Atlas školství

ocenění SOŠ

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2013/14

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary