Organizace výuky od 14.října do 1.listopadu 2020

 

Vážení rodiče a žáci, na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření je omezen provoz naší střední školy a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání.

Zákaz se týká teoretického vyučování i praktického vyučování (odborná praxe a odborný výcvik). Výuka bude nadále probíhat distančním způsobem.

Zároveň s tím se zakazuje i poskytování ubytování žákům škol v našem ubytovacím zařízení - domově mládeže.

Prosíme všechny žáky o maximální dodržování hygienických předpisů a pravidel, abychom se mohli zase co nejdříve setkávat při prezenční výuce v naší škole.

 

Termín  OPRAVNÝCH  ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  - prosinec  2020

 

písemná zkouška

1. prosince 2020

Instalatér, Truhlář, Strojní mechanik a Stavební práce, 

od  08:00 hodin

 

 

praktická zkouška

2. - 4. prosince 2020

Instalatér, Truhlář,  Stavební práce

 

 

  a Strojní mechanik

 

 

 

 

 

 

ústní zkouška

14. prosince 2020

Strojní mechanik, Instalatér, Truhlář 

 

 

 a Stavební práce

 

 

 

 

 

Ve stejném termínu se mohou bývalí žáci přihlásit k opravným zkouškám řediteli školy písemně.

(formulář zde: PDFDOC)

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.