Informace k přijímacímu řízení 

 Uchazečům, kteří budou konat přijímací zkoušky byla odeslána pozvánka na přijímací zkoušky.  

Uchazečům. kteří nekonájí přijímací zkoušky byl odeslán dopis s registračním číslem.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejnovány zde dne 22.4.2013 v době od 09:00 do 10:00 hodin.