Oznámení:

PODZIMNÍ TERMÍN MATURITNÍCH ZKOUŠEK

 

 společná část   

 ve spádové škole podle rozpisu CERMAT

 2. - 6. 9. 2013

  
 

praktická zkouška

 z účetnictví

      13. 9. 2013

  
 

profilová část

 

 

16. - 17. 9. 2013