Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Nám. K. Sabiny 159 \ 16, 360 01 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - učební obory

Email Tisk

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

                   
  26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud  
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 5 345 přijat  
  2. 107 374 přijat  
  3. 54 382 přijat  
  4. 72 387 přijat  
  5. 100 412 přijat  
  6. 62 413 přijat  
  7. 37 413 přijat  
  8. 56 417 přijat  
  9. 36 430 přijat  
  10. 73 447 přijat  
  11. 21 447 přijat  
  12. 8 463 přijat  
  13. 82 465 přijat  
  14. 33 477 přijat  
  15. 20 480 přijat  
  16. 139 484 přijat  
  17. 125 484 přijat  
  18. 89 491 přijat  
  19. 134 503 přijat  
  20. 112 506 přijat  
  21. 77 530 přijat  
  22. 6 546 přijat  
  23. 26 551 přijat  
  24. 35 565 přijat  
  25. 88 616 přijat  
  26. 146 906 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
                   
  36-52-H/01 Instalatér  
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 1 375 přijat  
  2. 29 466 přijat  
  3. 95 489 přijat  
  4. 90 491 přijat  
  5. 108 504 přijat  
  6. 42 539 přijat  
  7. 7 546 přijat  
  8. 13 586 přijat  
  9. 110 587 přijat  
  10. 140 647 přijat  
  11. 167 679 přijat  
  12. 23 776 přijat  
  13. 141 1321 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  14. 101 2122 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
                   
                   
  33-56-H/01 Truhlář  
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 91 359 přijat  
  2. 106 374 přijat  
  3. 2 375 přijat  
  4. 63 394 přijat  
  5. 156 407 přijat  
  6. 99 412 přijat  
  7. 132 424 přijat  
  8. 157 451 přijat  
  9. 169 459 přijat  
  10. 87 468 přijat  
  11. 92 474 přijat  
  12. 61 498 přijat  
  13. 40 506 přijat  
  14. 80 528 přijat  
  15. 76 566 přijat  
  16. 27 709 přijat  
  17. 115 794 přijat  
  18. 159 1074 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  19. 138 1124 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  20. 65 1257 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
     
  36-67-H/01 Zedník  
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 131 379 přijat  
  2. 111 557 přijat  
  3. 86 573 přijat  
  4. 12 586 přijat  
  5. 66 1257 - nepřijat, nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  6. 102 2122 - nepřijat, nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
                   
                   
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
                   
                   
  23-51-H/01 Strojní mechanik  
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 104 360 přijat  
  2. 94 373 přijat  
  3. 103 400 přijat  
  4. 71 421 přijat  
  5. 74 466 přijat  
  6. 28 466 přijat  
  7. 67 469 přijat  
  8. 38 481 přijat  
  9. 153 481 přijat  
  10. 126 484 přijat  
  11. 39 488 přijat  
  12. 49 494 přijat  
  13. 150 507 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  14. 105 519 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  15. 14 526 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  16. 11 532 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  17. 43 539 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  18. 136 544 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  19. 25 551 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  20. 129 560 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  21. 109 587 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  22. 147 588 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  23. 148 594 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  24. 151 607 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  25. 30 659 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  26. 22 976 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
                   
  36-67-E/01 Zednické práce  
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 114 244 přijat  
  2. 119 275 přijat  
  3. 83 276 přijat  
  4. 121 332 přijat  
  5. 113 387 přijat  
  6. 116 388 přijat  
  7. 161 409 přijat  
  8. 24 418 přijat  
  9. 142 538 přijat  
  10. 149 754 přijat  
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
                   
     
  36-67-E/02 Stavební práce   

Obor nebude otevřen

 
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 120 275 nepřijat  
  2. 117 388 nepřijat  
  3. 118 456 nepřijat  
  4. 55 506 nepřijat  
  5. 78 860 nepřijat  
  6. 17 884 nepřijat  
  7. 143 1238 nepřijat  
  8. 15 1476 nepřijat  
                   
                   
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
                   
  V Karlových Varech dne 22. dubna 2016 Mgr. Michal Vachovec  
            ředitel školy  
                   
Aktualizováno Středa, 27 Duben 2016 08:48  

Hledat na stránkách školy

naše škola využívá zdarma SW

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2014/15

Odborná praxe ve firmách

lindner

partnerská škola skupiny ČEZ

cez 02

zřizovatel školy a partner v projektech

kk

zk

Atlas školství

ocenění SOŠ

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2013/14

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary