Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Nám. K. Sabiny 159 \ 16, 360 01 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - obor Stavebnictví

Email Tisk

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - Stavebnictví

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

  ID   Celkové pořadí přijímacích zkoušek poznámka
   
    K1+K2   výsledné pořadí
             
  16   1,0   1 přijat
  124   3,0   2 přijat
  48   5,5   3 přijat
  97   5,5   4 přijat
  133   5,5   5 přijat
  85   5,5   6 přijat
  127   6,0   7 přijat
  163   7,0   8 přijat
  70   8,0   9 přijat
  123   10,5   10 přijat
  93   11,0   11 přijat
  84   12,0   12 přijat
  59   12,0   13 přijat
  69   13,0   14 přijat
  10   14,5   15 přijat
  52   16,0   16 přijat
  68   16,0   17 přijat
  79   17,0   18 přijat
  58   17,5   19 přijat
  19   18,0   20 přijat
  60   18,0   21 přijat
  158   19,0   22 přijat
  41   19,5   23 přijat
  96   19,5   24 přijat
  81   20,0   25 přijat
  75   20,5   26 přijat
  162   21,0   27 přijat
  130   22,0   28 přijat
  152   23,5   29 přijat

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

V Karlových Varech dne 22. dubna 2016

Mgr. Michal Vachovec

ředitel školy

 

Aktualizováno Středa, 27 Duben 2016 08:42  

Hledat na stránkách školy

naše škola využívá zdarma SW

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2014/15

Odborná praxe ve firmách

lindner

partnerská škola skupiny ČEZ

cez 02

zřizovatel školy a partner v projektech

kk

zk

Atlas školství

ocenění SOŠ

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2013/14

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary