Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Nám. K. Sabiny 159 \ 16, 360 01 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Email Tisk

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok  2017/2018

 

33-56-H/01 Truhlář

 

33-56-H/01 Truhlář
umístění registrační číslo Body Poznámka
celkem
1. 93 330 přijat
2. 186 344 přijat
3. 132 351 přijat
4. 109 400 přijat
5. 69 400 přijat
6. 57 420 přijat
7. 23 420 přijat
8. 44 458 přijat
9. 112 468 přijat
10. 124 470 přijat
11. 8 474 přijat
12. 121 484 přijat
13. 175 486 přijat
14. 117 487 přijat
15. 113 490 přijat
16. 119 493 přijat
17. 13 500 přijat
18. 53 500 přijat
19. 123 505 přijat
20. 6 510 přijat
21. 48 522 přijat
22. 182 523 přijat
23. 46 527 přijat
24. 149 527 přijat
25. 134 527 přijat
26. 45 550 přijat
27. 140 580 přijat
28. 108 586 přijat
29. 177 600 přijat
30. 110 613 přijat
31. 64 880 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
32. 74 934 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
33. 94 960 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
34. 169 967 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
35. 70 1242 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
36. 24 1270 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
37. 81 1344 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

 

 

36-52-H/01 Instalatér

 

36-52-H/01 Instalatér
umístění registrační číslo Body Poznámka
celkem
1. 159 350 přijat
2. 163 406 přijat
3. 30 406 přijat
4. 87 440 přijat
5. 126 463 přijat
6. 11 470 přijat
7. 54 474 přijat
8. 2 477 přijat
9. 118 487 přijat
10. 152 488 přijat
11. 120 493 přijat
12. 78 494 přijat
13. 188 494 přijat
14. 114 498 přijat
15. 166 503 přijat
16. 137 510 přijat
17. 187 513 přijat
18. 56 547 přijat
19. 83 553 přijat
20. 130 553 přijat
21. 4 573 přijat
22. 14 580 přijat
23. 172 616 přijat
24. 32 620 přijat
25. 9 663 přijat
26. 141 667 přijat
27. 76 680 přijat
28. 37 772 přijat
29. 131 772 přijat
30. 162 1027 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
31. 167 1514 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

 

 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
umístění registrační číslo Body Poznámka
celkem
1. 116 348 přijat
2. 80 394 přijat
3. 125 420 přijat
4. 58 420 přijat
5. 178 420 přijat
6. 122 439 přijat
7. 86 440 přijat
8. 102 440 přijat
9. 68 444 přijat
10. 91 447 přijat
11. 15 452 přijat
12. 90 460 přijat
13. 10 470 přijat
14. 66 471 přijat
15. 1 477 přijat
16. 47 486 přijat
17. 128 493 přijat
18. 77 494 přijat
19. 38 502 přijat
20. 101 506 přijat
21. 136 510 přijat
22. 75 516 přijat
23. 55 547 přijat
24. 82 553 přijat
25. 84 560 přijat
26. 99 563 přijat
27. 173 573 přijat
28. 181 573 přijat
29. 111 613 přijat
30. 160 707 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
31. 129 754 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
32. 67 1651 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

 

 

23-51-H/01 Strojní mechanik

 

23-51-H/01 Strojní mechanik
umístění registrační číslo Body Poznámka
celkem
1. 34 354 přijat
2. 29 406 přijat
3. 52 413 přijat
4. 22 420 přijat
5. 142 453 přijat
6. 154 486 přijat
7. 176 486 přijat
8. 148 493 přijat
9. 42 507 přijat
10. 19 509 přijat
11. 35 518 přijat
12. 25 520 přijat
13. 59 547 - nepřijat pro nedostačující kapacitu NEPŘIJAT
14. 98 563 - nepřijat pro nedostačující kapacitu NEPŘIJAT
15. 138 587 - nepřijat pro nedostačující kapacitu NEPŘIJAT
16. 174 599 - nepřijat pro nedostačující kapacitu NEPŘIJAT
17. 156 635 - nepřijat pro nedostačující kapacitu NEPŘIJAT
18. 36 772 - nepřijat pro nedostačující kapacitu NEPŘIJAT
19. 144 959 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
20. 161 1027 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
21. 165 1653 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

 

 

36-67-H/01 Zedník

 

36-67-H/01 Zedník
umístění registrační číslo Body Poznámka
celkem
1. 31 454 přijat
2. 65 471 přijat
3. 27 485 přijat
4. 12 500 přijat
5. 18 509 přijat
6. 115 530 přijat
7. 146 536 přijat
8. 97 540 přijat
9. 72 581 přijat
10. 107 586 přijat
11. 33 620 přijat
12. 39 1180 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
13. 17 1264 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
14. 147 1777 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
15. 157 2019 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

 

 

36-67-E/02 Stavební práce

 

36-67-E/02 Stavební práce  - obor nebude otevřen
umístění registrační číslo Body Poznámka
celkem
1. 155 1066 NEPŘIJAT
2. 139 1908 NEPŘIJAT

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

 

 

36-67-E/01 Zednické práce

 

36-67-E/01 Zednické práce - obor nebude otevřen
umístění registrační číslo Body Poznámka
celkem
1. 153 1088 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
2. 150 1158 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
3. 282 1243 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT
4. 158 1977 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

V Karlových Varech dne 24. května 2017

Mgr. Michal Vachovec

ředitel školy


 

Hledat na stránkách školy

naše škola využívá zdarma SW

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2014/15

Odborná praxe ve firmách

lindner

partnerská škola skupiny ČEZ

cez 02

zřizovatel školy a partner v projektech

kk

zk

Atlas školství

ocenění SOŠ

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2013/14

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary