V případě problémů s přihlášením - Návod pro přihlášení 

 

 

 

ŠKOLA ONLINE  je systém, který umožňuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu získávat informace o studiu žáka a mnoho dalších informací spojené se školou prostřednictvím sítě Internet.  

 

Pro studenty a zákonné zástupce je nejdůležitější funkce ŽÁKOVSKÁ

 https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/zakovska/index.html:

 

a)         docházka     - omluvené i neomluvené hodiny žáka, aktuální přítomnost veškole

b)         studijní výsledky    - hodnocení žáka v jednotlivých předmětech, průběh a průměr,chování žáka

c)         osobní kalendář    - zobrazení rozvrhu s přehledem akcí v daném dni

d)         rozvrh    - žáka, třídy

e)         probrané učivo     - přehled probraného učiva za zvolené období v libovolnémpředmětu

f)          plány zkoušení    - plánovaná hodnocení v jednotlivých předmětech s uvedením vrozvrhu

g)         komunikace    - s rodiči a žáky prostřednictvím e-mailu nebo SMS