Podnikání

Tisk

Podnikání  64-41-L/51

Nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů vzdělání označeným písmenem H

Denní studium trvá 2 roky a je zakončeno maturitou.

Možnost stipendia u tohoto oboru!

 

STUDIJNÍ PLÁN

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

  1. 2.
     
Český jazyk a literatura 4 4
Cizí jazyk 4 4
Občanská nauka 1 1
Dějepis 1 -
Matematika 4 4
Tělesná výchova 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2
Ekonomika podniku 3 3
Účetnictví a daně 4 4
Management a marketing 2 2
Písemná a ústní komunikace 3 2
Právo 2 2
Chod podniku - 2