Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Nám. K. Sabiny 159 \ 16, 360 01 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Projekty školy

Email Tisk

 Tato škola je zapojena

do výzvy EU peníze středním školám

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

plakát ZDE

● čtenářská a informační gramotnost
● cizí jazyky
● využívání ICT
● matematika
● odborné kompetence
● finanční gramotnost
● inkluzívní vzdělávání
● mentoring


Projekt je spolunancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoctem Ceské republiky

 


 

           

 

 

 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 

Silénos

obsah: Rekonstrukce a modernizace objektu zednické dílny, vytvoření nových výukových pracovišť a modernizace stávajících pracovišť


místo realizace: Stará Kysibelská 75, Karlovy Vary

partneři: SOŠ stavební Karlovy Vary, Sabinovo nám. 16, K. Vary
SPŠ keramická, nám. 17. listopadu 12, Karlovy Vary
Schiedl a.s., Horoušanská 286, Nehvizdy
Rigips s.r.o., Počernická 272, Praha 10
ČKAIT oblastní kancelář Karlovy Vary, Stará Kysibelská 45, K. Vary
RSS Karlovy Vary, Stará Kysibelská 45, K. Vary

realizace: 4 / 2005 – 12 / 2006

náklady: 3 141 004 Kč

ERDF: 67,5 %
státní rozpočet: 6,7 %
žadatel: 25,8 %

http://www.strukturalni-fondy.cz/

 

 


    

        

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 

Vitruvius

- restrukturalizace a modernizace vzdělávání v oblasti dřeva a nátěrových hmot

obsah: Rekonstrukce a modernizace truhlářské dílny, přístavba objektů,
vybavení novou technologií

místo realizace: Stará Kysibelská 75, Karlovy Vary

partneři: SOŠ stavební Karlovy Vary, Sabinovo nám. 16, K.Vary
ČKAIT oblastní kancelář Karlovy Vary, Stará Kysibelská 45, K. Vary
RSS Karlovy Vary, Stará Kysibelská 45, K. Vary

realizace: 1 / 2005 – 12 / 2006

náklady: 7 703 691 Kč

ERDF: 80 %
státní rozpočet: 8 %
žadatel: 12 %

http://www.strukturalni-fondy.cz/

 

 


SIPVZ  

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN MŠMT A KK

Využití počítačových technologií k výuce truhlářských profesí Projekt řeší vytvoření a využití výukových prezentací pomocí výpočetní techniky v předmětech Technologie a Odborného výcviku a využití počítačového vybavení při výpočtu spotřeby deskového materiálu při truhlářské výrobě v odborném výcviku.

realizace: I. etapa 2005, II.etapa 2006

V I.etapě byl nakoupen hardware + software (TURBOCAD + OPTIMIK), byli proškoleni pedagogičtí pracovníci pro tvorbu výukových pomůcek.

bylo vytvořeno:

1463 snímků výukové prezentace (MS POWERPOINT) přehled výukových prezentací

40 výukových výkresů - ukázka č.1, ukázka č.2, ukázka č.3 (program TURBOCAD)

 

Ve II. etapě byl nakoupen hardware + software, dokončily se výukové prezentace 

- Technologie oboru truhlář počet složek 56 se 607 soubory CD disk (588 MB) ukázka č.4 CD je možné objednat u autora Bohuslava Vintra e-mail.: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

- Výukové výkresy (vzory), výuková prezentace programu OPTIMIK pro výpočet deskového materiálu ukázka č.5 a práce žáků při odborném výcviku ukázka č.6 CD disk (486 MB) je možné objednat u autora ing. Tomáše Zadražila e-mail.: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Výukové prezentace a výkresy se používají u žáků oboru truhlář

 

http://is.e-gram.cz/

 


                                      

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vitruvius  - kurzy, rozšíření odborného profilu technických profesí

Výše podpory: 1 035 240 Kč,

Zdroje:  75 % ESF, 25 % státní rozpočet

      Záměrem projektu je rozšíření odborného profilu technických profesí u žáků 3 středních škol Karlovarského kraje s učebními obory formou povinných a volitelných modulů - kurzů ukončených certifikací a tím vytvořit rovné příležitosti pro všechny žáky.

       Do volitelných kurzů se můžou zapojit žáci oborů - Zámečník, Elektrikář, Truhlář, Instalatér, Zedník, Malíř, Truhlářské práce, Zednické práce, Malířské a natěračské práce, Stavební výroba. Kurzy jsou volitelné v rámci dovolených tolerancí osnov příslušných učebních oborů s tím, že každý žák si může zvolit dva volitelné kurzy během studia.

Projekt byl realizován od listopadu 2005 do června 2007. Kurzy absolvovalo 423 žáků.

  Povinný pro obor Volitelný
Kurz polyfúzního svařování plastů instalatér ano
Základní kurz svařování v ochranné atmosféře CO2 zámečník není
Kurz na práci s řetězovou pilou truhlář, truhlářské práce ano
Kurz montáže sádrokartonů zedník ano
Zaškolení na pájení mědi instalatér ano
Zaškolení na stehování elektrickým obloukem elektrikář ano
Zaškolení na řezání kyslíkem a stehování plamenem zámečník ano
Zaškolení na stehování v ochranné atmosféře CO2 není ano

 

Partneři projektu: 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
  Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

 

Ukázka ze svářečských kurzů 

Evropský sociální fond - ESF: napomáhá rozvoji zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí pro všechny a investicemi do lidských zdrojů.

 

http://www.esfcr.cz

 

 


 

 

 

Škola je zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem projektu, UNIV 2 - Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Projekt tak chce významně přispět k realizaci
záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání (část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii celoživotního učení ČR (část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení). Projekt UNIV 2 - KRAJE navazuje na systémový projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé) realizovaný v letech 2005 až 2008. Uvedený projekt probíhal v šesti krajích ČR (Jihočeský, Karlovarský,
Pardubický, Olomoucký, Ústecký a Zlínský), v každém kraji bylo zapojeno 11 škol. Projekt přinesl řadu zkušeností - např.:
- síť 11 škol je pro většinu krajů nedostatečná;
- vysokou pozornost je třeba věnovat spolupráci se zaměstnavateli (řada škol ji pouze předstírá);
- na každé škole existuje skupina aktivních pedagogů, kteří jsou ochotni zapojit se do projektu a vzdělávat dospělé;
- projekt je příležitostí, aby se školy učily jedna od druhé, předávaly si dobré zkušenosti a nápady;
- vše, co se projektové práce týká, je nutné konzultovat s kraji, bez jejich souhlasu školy nepracují.

Cíle projektu
Obecný cíl projektu: proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.
Dílčí cíl 1: Vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení:
. motivovat školy, jejich PP a všechny další aktéry k proměně školy;
. proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání - centra celoživotního učení; to vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy, nový způsob práce s klienty, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli;
. vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol - center celoživotního učení; celkem vznikne 13 sítí škol;
. prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných 3 250 učitelů škol zapojených do projektu.
Dílčí cíl 2: Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu:
. připravit 975 modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání, pilotně ověřit 325 z nich; programy budou reagovat na aktuální potřeby regionálního trhu práce i trhu vzdělávání a na aktuální vzdělávací potřeby jednotlivců či různých cílových skupin (např. 50 +);
. podpořit při tvorbě programů dalšího vzdělávání ty, které umožní zachovat obory vzdělání, které nebudou pro nedostatek zájemců otevírány na úrovni počátečního vzdělávání, ale jejich absolventi budou vyhledáváni zaměstnavateli;
. spolupracovat při přípravě a posuzování programů dalšího vzdělávání s relevantními zaměstnavateli či dalšími aktéry trhu práce (650);
. vytvořit a rozvíjet informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání ;
. podpořit informovanost všech obyvatel ČR o možnostech dalšího vzdělávání, přispět ke zvýšení jejich motivace k zapojení do dalšího vzdělávání.

O co usiluje projekt UNIV 2 KRAJE
Projekt se snaží zvýšit zapojení středních odborných škol do poskytování dalšího vzdělávání, a tak přispět k řešení jejich obtížné situace v době populačního poklesu, zároveň podpořit účast dospělých na dalším vzdělávání. Řešení všech uvedených problémů je celospolečenským zájmem.   
. Účast české dospělé populace na dalším vzdělávání je dlouhodobě neuspokojivá: Šetření Eurostatu z roku 2007 ukázalo, že česká dospělá populace se vzdělává poměrně skromně - ve 4 posledních týdnech před dotazováním se v ČR vzdělávalo pouze 5,7 % dospělých (věková kohorta 25 -64 let), zatímco ve "starých" zemích EU činila průměrná účast 11,3 %.
. Počíná období výrazného poklesu populace vzdělávajících se na středních školách, dnes se věková kohorta 15-16letých pohybuje na úrovni kolem 125 -130 tisíc žáků v ročníku, během několika let klesne na 100 tisíc a po roce 2010 dokonce až téměř na pouhých 90 tisíc dětí. Pro řešení uvedené situace nelze použít běžně užívané redukce počtu škol, jedná se totiž i o
zachování/nezachování oborové struktury.
. Příprava na část dosud běžných kvalifikací nebude v počátečním vzdělávání v důsledku demografického poklesu zajištěna, přesune se do oblasti dalšího vzdělávání. Zdá se proto prozíravé zajistit, aby v oblasti dalšího vzdělávání působili odborně vybavení profesionálové - dosavadní vyučující těchto oborů - a aby pro tuto pedagogickou činnost byly využity stávající prostorové a materiální kapacity - tedy střední školy.
. Pozvolna poroste počet obyvatel staršího věku: Česká populace stárne, se zvyšujícím se věkem se snižuje zaměstananost (z věkové skupiny 50-54letých je zaměstnáno 82 %; z věkové skupiny 60-64letých pouhých 21 % členů této skupiny). Účast členů věkové skupiny 50+ na dalším vzdělávání činí 32 % pro 50-59leté a 12 % pro 60-65leté. Přestože stárnoucí populace
bude v průběhu let stále vzdělanější, a proto ochotnější k dalšímu vzdělávání, je nezbytné v předstihu "aktivovat populaci staršího věku tak, aby byla schopna úspěšně fungovat na moderním trhu práce v podmínkách společnosti vědění".
Více informací naleznete na http://www.nuov.cz/univ2k 
 
 

PROJEKT:Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary zahájila společně s devíti partnery začátkem ledna roku 2010 realizaci projektu "Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje" financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 30.12.2012. Stávající školský portál Karlovarského kraje rozšíříme hlavně o dva významné pilíře a naplníme jej výukovým obsahem (digitálními učebními materiály, ve zkratce DUM) a daty o soutěžích. Hlavními pilíři budou Úložiště digitálních učebních materiálů a interaktivní modul Soutěže. Vznikne také komunita inovativních učitelů s výměnou zkušeností a výukových materiálů. Úložiště bude sloužit k ukládání a hlavně vyhledávání výukových objektů, jako jsou třeba pracovní listy, prezentace, metodické listy, digitální pomůcky a podobně. V tomto úložišti budou ukládány všechny výukové objekty, které:
-    vzniknou v rámci tohoto projektu
-    vzniknou v rámci dalších projektů ESF z regionálních výzev Karlovarského kraje
-    jsou ve školách k dispozici z minulých projektů
Partneři projektu jsou:
 
-    Karlovarský kraj
-    Gymnázium Cheb
-   Integrovaná střední škola Cheb
-    Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
-    Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
-    Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
-    Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
-    Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
-    Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště se sídlem v Dalovicích

V současné době, tedy ke konci roku 2011 má jedenáctičlenný tým projektu „DUM“ na Střední odborné škole stavební Karlovy Vary vytvořeno 36 kompletních sad digitálních učebních materiálů (DUM) a to ve struktuře, ke které se jednotliví členové, tvůrci DUM, zavázali při vstupu do tohoto projektu. Digitální učební materiály v kompletních sadách, které obsahují vlastní učební materiál v digitalizované podobě, pracovní list ke stejnému tématu a test, ověřující získané znalosti, nebo dovednosti jsou již zpracovány a předány a schváleny v těchto předmětech, nebo oborech:

Maturitní obor Stavebnictví
-  architektura, materiály, CADové systémy a kreslení v nich, stavební konstrukce, pozemní stavitelství…

Učební obor Truhlář
-  technologie, materiály, odborné kreslení, výrobní zařízení, odborný výcvik..

Učební obor Elektrikář
-  tvorba projektů v CAD (AllPlan), IKT, technická dokumentace, konstrukce 3D objektů,  silnoproudá zařízení, elektrotechnologie, přístroje…

Učební obor Instalatér
-  instalace vody a kanalizace, stavební konstrukce, odborný výcvik, sváření plastů, svařování plamenem, materiály

Učební obory
-  chemie (přechodné prvky)

 Všechny obory
-  tělesná výchova (strečink)….
 
  
 

Podpora odborného vzdělávání v roce 2014

 
Tento projekt je financován MŠMT - 1796/2014 v rámci rozvojového programu MŠMT na podporu odborného vzdělávání.
 
Dotace 410.076Kč (neinvestiční výdaje) byla využita v plné výši.
V souladu s podmínkami projektu byly finanční prostředky účelově vynaloženy k zajištění kvality vzdělávání ve vybraných oborech: Zedník, Strojní mechanik. 
 
 
 

 

ESUS

 
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007892 
 
Popis projektu: Projekt na základě vyhodnocení slabých a silných stránek školy podporuje rozvoj školy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílením zkušeností a vzájemným vzděláváním pedagogických pracovníků, zřízeném pozice kariérového poradce na dobu realizace projektu, zapojením odborníků z praxe do výuky a doučováním žáků ohrožených školním neúspěchem.
 
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 –31. 8. 2019
 
Cíle projektu: podpora osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzájemné vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogických pracovníků posílením o funkci kariérového poradce podpora odborné stránky výuky začleněním odborníků z praxe do výuky realizace doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 
Celkové náklady na projekt jsou 798 969 Kč Z toho z Evropského sociálního fondu 678 274 Kč Z toho ze státního rozpočtu ČR 119 695 Kč
 

Hledat na stránkách školy

naše škola využívá zdarma SW

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2014/15

Odborná praxe ve firmách

lindner

partnerská škola skupiny ČEZ

cez 02

zřizovatel školy a partner v projektech

kk

zk

Atlas školství

ocenění SOŠ

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2013/14

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary