V í t e j t e !

Laughing

 

První zasedání školské rady při Střední odborné škole stavební, příspěvkové organizaci svolal ze své pravomoci ředitel školy Mgr. Michal Vachovec na pondělí 18. prosince 2017 na 14:30 hod. do zasedací místnosti ředitele.

           V úvodu ředitel školy předal zvoleným členům rady „Osvědčení o zvolení členem školské rady Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizace“.

           Následovalo představení jednotlivých členů rady.

           Členy školské rady jsou jmenováni a zvoleni:

       -Ing. Zdeněk Kovář,

ü jednatel společnosti KV Lot s.r.o., Jáchymovská 98/59, 360 04 Karlovy Vary

ü e-mail:     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ü jmenován zřizovatelem

      -  Ing. Anna Vlášková,

ü Regionální stavební sdružení, Stará Kysibelská 602/45, 360 09 Karlovy Vary

ü e-mail:     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ü jmenovaná zřizovatelem

      -PhDr. Jaroslava Šťastná

ü e-mail:       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ü zvolená zletilými žáky školy a zákonnými zástupci nezletilých žáků

      -Tadeáš Pavlík,

ü e-mail:      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ü zvolená zletilými žáky školy a zákonnými zástupci nezletilých žáků

      -Ing. Tomáš Zadražil,

ü vedoucí učitel odborného výcviku, SOŠ stavební Karlovy Vary

ü telefon:    +420 736 650 035; 353 236 231-2

ü e-mail:     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ü zvolen za SOŠ stavební Karlovy Vary

      -Bohuslav Vinter,

ü učitel odborných předmětů

ü telefon:    +420 353 362 830

ü e-mail:     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ü zvolen za SOS stavební Karlovy Vary.

Ředitel školy seznámil všechny členy ŠR SOŠ stavební Karlovy Vary, p. o. se situací v oblasti středních škol v Karlovarském kraji. Věnoval se podrobnému vysvětlení současného stavu školy ve všech souvislostech tak, aby členové školské rady získali úvodní ucelenou představu o škole, na jejímž dalším vývoji se budou v oblasti svého působení spolupodílet jako zákonný orgán.

Následně ředitel školy informoval školskou radu o předběžných výsledcích hloubkové prověrky provedené v minulých dnech ze strany týmu České školní inspekce a svých dojmech z této akce. Vlastní inspekční zprávu bude naše školská rada ze zákona projednávat a vyjadřovat se k jejím závěrům s cílem zajistit plné odstranění zjištěných závad.

           Členové školské rady si vzájemně vyměnili všechny potřebné komunikační kontakty s tím, že je nechal ředitel školy sumarizovat a rozešle je všem členům nové školské rady.

           Následovala volba předsedy školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary. Předsedou ŠR byl všemi hlasy zvolen člen ŠR  Bohuslav Vinter.

Předseda ŠR následně zpracoval návrh jednacího řádu školské rady při Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, p. o. a navržený jednací řád odeslal ke korespondenčnímu schválení všem členům školské rady s tím, že kdyby během schvalování vznikly problémy, ke kterým by se měla ŠR sejít, tak ŠR bez odkladu svolá.

           Při následné diskuzi se členové rady zajímali zejména o ekonomické problémy se zajištěním běžného chodu školy, diskutovalo se o „optimalizaci oborů“ na středních školách v KK, způsobech náboru nových žáků, o perspektivách učebních oborů v systému středního vzdělávání ČR a KK.

           Bohuslav Vinter požádal členy ŠR o korespondenční souhlas s jím navrženým postupem přijímání návrhů a podnětů pro ŠR. Návrhy a podněty pro jednání ŠR budou přijímat všichni její členové s tím, že před tím ověří, že navrhovatel, či podavatel podnětu již v té době vyčerpal ve věci svého zájmu, bez pro něho přijatelného výsledku, všechny obvyklé postupy u svých nadřízených, třídních učitelů a podobně. S tím, že kdyby během schvalování vznikly problémy, ke kterým by se měla ŠR sejít, tak ŠR bez odkladu svolá.

           Předseda ŠR při SOŠ stavební Karlovy Vary zpracuje dne 19. 12. 2017 zápis z jednání ŠR a odešle jej všem členům a řediteli školy. Společně s tím členům ŠR zašle všechny základní dokumenty školy – Zřizovací listinu, platný Školní řád, Plán práce na školní rok 2017/2018, Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 – vše elektronicky uvedením příslušných odkazů na umístění dokumentů na webových stránkách Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizace.

           První zasedání ŠR při SOŠ stavební Karlovy Vary bylo ukončeno v 16:00 hod.

 
 
Zápis vypracoval                                                                      Bohuslav Vinter

                                                                                            Předseda školské rady

 

V Karlových Varech, 19. prosince 2017 v 12:40 hod.

Adresy na relevantní dokumenty:

1.        Jednací řád Školské rady Střední odborné školy stavební Karlov Vary,

http://www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/skolska-rada/jednaci-radsr

2.        Záložka ŠR na webových stránkách SOŠ Karlovy Vary

http://www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/skolska-rada 

3.        Dokumenty školy

http://www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/skola/dokumenty

4.        Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017

http://www.stavebniskolakv.cz/dokumenty/Vyrocni_zprava.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ

 Volební období od 17.prosince 2014 až prosinec 2017

Na středu 17. prosince 2014 ve 14:30 hod. svolal ředitel Střední odborné školy stavební Karlovy Vary Mgr. Michal Vachovec první zasedání nové školské rady.

Nově zvoleným a zřizovatelem jmenovaným členům ŠR předal Osvědčení o jmenování, resp. zvolení členem školské rady.

 

 

Volební období od 17.prosince 2014 až prosinec 2017

   alt

 


ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

1.

První zasedání školské rady při Střední odborné škole stavební svolal ze své pravomoci ředitel školy Mgr. Michal Vachovec na středu 17. prosince 2014 na 14:30 hod. do sborovny školy.

V úvodu ředitel školy předal zvoleným členům rady „Osvědčení o zvolení členem školské rady Střední odborné školy stavební Karlovy Vary“.

Následovalo představení jednotlivých členů rady.

Členy školské rady jsou jmenováni a zvoleni:

Ing. Zdeněk Kovář,

- Ing. Anna Vlášková,

- Kateřina Mašková,

- Jitka Šináglová,

- Ing. Tomáš Zadražil,

- Bohuslav Vinter,

 • Učitel odborných předmětů
 • telefon: 353 362 830
 • e-mail: vinter.b@stavebniskolakv.cz
 • zvolen za SOŠ stavební Karlovy Vary.

Ředitel školy seznámil všechny členy ŠR SOŠ stavební Karlovy Vary se situací v oblasti středních škol v Karlovarském kraji. Věnoval se podrobnému vysvětlení současného stavu školy ve všech souvislostech tak, aby členové školské rady získali úvodní ucelenou představu o škole, na jejímž dalším vývoji se budou v oblasti svého působení spolupodílet jako zákonný orgán.

Členové školské rady si vzájemně vyměnili všechny potřebné komunikační kontakty s tím, že je nechal ředitel školy sumarizovat a rozešle je všem členům nové školské rady.

Následovala volba předsedy školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary. Předsedou ŠR byl všemi hlasy zvolen člen ŠR Bohuslav Vinter.

Předseda ŠR následně přednesl návrh jednacího řádu školské rady při Střední odborné škole stavební Karlovy Vary a navržený jednací řád školská rada schválila všemi hlasy svých členů.

Při následné diskuzi se členové rady zajímali zejména o ekonomické problémy se zajištěním běžného chodu školy, o vysvětlení „doplňkové činnosti“ školy a systému rozdělování takto získaných finančních prostředků, diskutovalo se o způsobech náboru nových žáků, o perspektivách školy v dalším období provázeném obecným úbytkem žáků, o perspektivách učebních oborů v systému středního vzdělávání ČR a KK.

Ing. Tomáš Zadražil požádal ředitele o jeho stanovisko k diskutované problematice hodnocení písemných a praktických částí závěrečných zkoušek a to konkrétně zda tyto části ZZ hodnotí zkoušející učitelé, nebo zda je výsledná známka z písemné, či praktické části ZZ známkou, která vzejde z návrhů všech členů zkušební komise. Od ředitele školy se mu dostalo odpovědi, že hodnocení všech částí ZZ je hodnocením komisionálním.

Bohuslav Vinter požádal členy ŠR o souhlas s jím navrženým postupem přijímání návrhů a podnětů pro ŠR. Návrhy a podněty pro jednání ŠR budou přijímat všichni její členové s tím, že před tím ověří, že navrhovatel, či podavatel podnětu již v té době vyčerpal ve věci svého zájmu, bez pro něho přijatelného výsledku, všechny obvyklé postupy u svých nadřízených, třídních učitelů a podobně. Všichni členové ŠR SOŠ stavební Karlovy Vary s návrhem vyslovili souhlas.

Předseda ŠR při SOŠ stavební Karlovy Vary zpracuje dne 18. 12. 2014 zápis z jednání ŠR a odešle jej všem členům a řediteli školy. Společně s tím členům ŠR zašle všechny základní dokumenty školy – Zřizovací listinu, platný Školní řád, Plán práce na školní rok 2014/2015, Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014.

První zasedání ŠR při SOŠ stavební Karlovy Vary bylo ukončeno 17. 12. 2014 v 16:00 hod.

Zápis vypracoval Bohuslav V i n t e r

Přílohy: Ve formě hypertextových odkazů na umístění dokumentů:

1. Jednací řád Školské rady Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, http://www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/skolska-rada/jednaci-radsr

2. Záložka ŠR na webových stránkách SOŠ Karlovy Vary http://www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/skolska-rada

3. Dokumenty školy

http://www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/skola/dokumenty


ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

2.

Druhé zasedání školské rady při Střední odborné škole stavební svolal předseda Školské rady Střední odborné školy stavební Karlovy Vary na pondělí 29. června 2015 na 13:00 hod. do sborovny školy.

V úvodu jednání B. Vinter seznámil školskou radu s tím, že členka ŠR paní Kateřina Mašková před několika dny zemřela. Členové ŠR chvilkou ticha uctili její památku. V této souvislosti bude ředitel školy nucen uspořádat doplňkové volby, aby počet členů ŠR byl správný, tj. 6.

1.Ředitel školy přednesl svou zprávu o průběhu školního roku 2014/2015. Zpráva byla podána ne v tištěné sestavě, ale ředitel školy po dohodě se členy ŠR vytvořil komentovanou esenci, které byla adekvátní informovanosti členů ŠR a plně reflektovala všechny podstatné události za předmětné období.

V krátkosti pak zejména:

 • Nehoda autobusu s žáky a pedagogy během začátku exkurze do Prahy
 • Značný meziroční úbytek žáků (z necelých 400 na zhruba 250)
 • Výsledky žáků u závěrečných zkoušek
 • Docházka žáků na teoretické i praktické vyučování
 • Personální obsazení školy po meziročním úbytku žáků
 • Finance školy za hodnocené období
 • Investiční i neinvestiční akce za hodnocené období a výhled na období další

2.Návrh rozpočtu Střední odborné školy stavební Karlovy Vary na další rok. Ředitel školy seznámil členy ŠR s návrhem rozpočtu SOŠ stavební Karlovy Vary na další období.

3. V návaznosti na první bod jednání seznámil ředitel školy s tím, jak byl organizován nábor žáků pro školní rok 2015/2016 a s jakými výsledky.

4.Je současná verze Školního řádu Střední odborné školy stavební Karlovy Vary vyhovující a zůstává beze změn v platnosti?

 • Absence žáků (stávající 25% – 40% - uvažovaná ve stádiu návrhu 20% - 30%) a práce pedagoga v tomto smyslu.
 • Formálně právní stránka omluvenek žáků v oblasti ochrany osobních údajů

5.Do této doby nebyly přijaty žádné podněty pro jednání ŠR!

Přímo na jednání ŠR pak byly vzneseny tato podněty ze strany členů ŠR:

 • Podnět Tomáše Zadražila ve věci možné změny textu školního řádu vedoucí k odstranění osobních údajů z omluvenek. Ředitel školy zváží další kroky v tomto smyslu.
 • Podnět Tomáše Zadražila – dát příkazy ředitele na internetové stránky školy ve formě přesných identifikačních údajů těchto dokumentů byl ředitelem školy akceptován. Realizace bude postupná.
 • Podnět Tomáše Zadražila – kdy budou naší škole přiděleny prostředky, které byly určeny na rozvoj KK vyčíslené při jednání města Karlovy Vary a Karlovarského kraje při příležitosti převodu majetku města na kraj.

Odpověď ředitele byla jednoduchá – žádné nepřijdou a ani to nebylo v plánu.

Předseda ŠR při SOŠ stavební Karlovy Vary zpracuje dne 30. 6. 2015 zápis z jednání ŠR a odešle jej všem členům a řediteli školy. Zároveň jej zveřejní na webových stránkách školy v záložce „Školská rada“ http://www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/skolska-rada

První zasedání ŠR při SOŠ stavební Karlovy Vary bylo ukončeno 29. 6. 2015 v 14:30 hod.

 

Zápis vypracoval: Bohuslav V i n t e r

 

V Karlových Varech, 29. června 2015 v 15:40 hod. 


ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

3.

V neděli 30. srpna 2015 ve 21:00 hod. schválila Školská rada střední odborné školy stavební Karlovy Vary ředitele školy Mgr. Michalem Vachovcem předložený nový Školní řád 2015 včetně přílohy č.1.

O této skutečnosti byl ihned elektronicky informován ředitel školy.

Jednání ŠR o tomto dokumentu a jeho schválení proběhlo se elektronicky.

Zápis vypracoval: Bohuslav V i n t e r

V Karlových Varech, 30. srpna 2015


ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

4.

Třetí zasedání Školské rady Střední odborné školy stavební Karlovy Vary v roce 2015 - 4. listopadu 2015 14:30 hod. – zasedací místnost

Přítomni členové Školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary

 • Ing. Zdeněk Kovář,
 • Ing. Anna Vlášková,
 • Jitka Šináglová,
 • Ing. Tomáš Zadražil,
 • Bohuslav Vinter

Host: Ředitel SOŠ stavební Karlovy Vary Mgr. Michal Vachovec

Program jednání:

 • 4. listopadu 2015 prodiskutovali na svém třetím letošním zasedání v zasedací místnosti Střední odborné školy stavební Karlovy Vary členové Školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary „Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2014/2015“, kterou vypracoval ředitel školy Mgr. Michal Vachovec a kterou měli členové ŠR možnost předem v klidu prostudovat.
 • Školská rada schválila tento dokument bez připomínek hlasy všech přítomných členů ŠR.

Třetí jednání ŠR v roce 2015 bylo ukončeno 4. listopadu v 15:50 hod.

Zápis vypracoval :                                                  Bohuslav  V i n t e r

                                                       předseda školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary 

V Karlových Varech, 4. 11. 2015 


ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

5.

Čtvrté zasedání Školské rady Střední odborné školy stavební Karlovy Vary v roce 2015 - 21. prosince 2015 14:15 hod. – zasedací místnost

Přítomni členové Školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary:

 • Ing. Zdeněk Kovář,
 • Ing. Anna Vlášková,
 • Jitka Šináglová,
 •  Ing. Tomáš Zadražil,
 •  Bohuslav Vinter.

Host: Ředitel SOŠ stavební Karlovy Vary Mgr. Michal Vachovec

Program jednání:

 •  V pondělí 21. prosince 2015 14:15 hod. se sešla na svém čtvrtém jednání v kalendářním roce Školská rada Střední odborné školy stavební Karlovy Vary a to poprvé od letošní doplňovací volby, kdy novou členkou ŠR byla zvolena paní Šárka Rampasová. Toto jednání tedy bylo svoláno zejména proto, aby se členové ŠR vzájemně poznali.
 • Ředitel SOŠ stavební Karlovy Vary seznámil členy ŠR s aktuálním stavem ve škole a s přípravou a průběhem náborových akcí na školní rok 2016/2017, zejména:
  • 293 žáků – aktuální stav žáků v SOŠ stavební Karlovy Vary (5 zedníků na celé škole, tj. ve třech ročnících dohromady);
  • 76 DM – ubytovaní klienti (naši i cizí žáci);
  • Ředitel školy seznámil členy ŠR s neobvykle rozsáhlými akcemi školy zacílenými na zajištění dostatečného počtu žáků od září 2016;
 • Následně se rozproudila velice pracovní debata na téma (celkem 1,5 hodiny opravdu velice kvalitní diskuze, které se aktivně zúčastnili úplně všichni členové ŠR) „jak zajistit, aby se vzdělávání na naší škole stalo atraktivnější pro žáky devátých ročníků“.
 • Ředitel školy vysvětlil ŠR jaký je záměr zřizovatele v oblasti zajištění elektronického zabezpečení středních škol v karlovarském kraji a jaké konkrétní kroky k tomu již byly vykonány.
 • S přáním pevného zdraví, osobních i pracovních úspěchů pro všechny přítomné v nadcházejícím roce 2016 předseda ŠR jednání ukončil.

Čtvrté jednání ŠR v roce 2015 bylo ukončeno 21. prosince v 15:45 hod.

              

Zápis vypracoval :                                                 Bohuslav  V i n t e r

                                                    předseda školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary    

 

V Karlových Varech, 21. 12. 2015


ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

6. 

 

Páté zasedání Školské rady Střední odborné školy stavební Karlovy Vary v roce 2013 – úterý 28. června 2016 14:00 hod. – jednací místnost ŘŠ

Přítomni členové Školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary:

 • Ing. Zdeněk Kovář,

 • Ing. Anna Vlášková,

 • Jitka Šináglová,

 • Mgr. Šárka Rampasová,

 • Ing. Tomáš Zadražil,

 • Bohuslav Vinter.

Host: Ředitel SOŠ stavební Karlovy Vary Mgr. Michal Vachovec

Program jednání:

 • Zpráva ředitele školy o průběhu školního roku 2015/2016 k datu;

 • Informace ředitele školy a průběhu a výsledcích přijímacího řízení pro nadcházející školní rok 2016/2017 k datu;

 • Informace ředitele školy o otevíraných studijních a učebních oborech ve školním roce 2016/2017;

 • Vize ředitele školy - rozvoj SOŠ stavební Karlovy Vary na období dalších cca 5ti let;

 • Otevřená diskuze k libovolným tématům v oblasti zájmu členů ŠR, nebo ŠR jako orgánu;

Celkově páté jednání ŠR bylo ukončeno v 16:35 hod.

 

Zápis vypracoval :                                        Bohuslav   V i n t e r

                                              předseda školské rady SOŠ stavební  Karlovy Vary       

V Karlových Varech, 28. 6. 2016  


 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

7.

 

Šesté zasedání Školské rady Střední odborné školy stavební Karlovy Vary  31. října 2016 08:00 hod. – zasedací místnost

 

Přítomni členové Školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary:

 • Ing. Zdeněk Kovář,
 • Ing. Anna Vlášková,
 • Jitka Šináglová,
 • Mgr. Šárka Rampasov;
 • Ing. Tomáš Zadražil,
 • Bohuslav Vinter.

Host:  Ředitel SOŠ stavební Karlovy Vary Mgr. Michal Vachovec

Program jednání:

 • 31. října 2016 prodiskutovali na svém druhém letošním zasedání v zasedací místnosti Střední odborné školy stavební Karlovy Vary členové Školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary „Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2015/2016“, kterou vypracoval ředitel školy Mgr. Michal Vachovec a kterou měli členové ŠR možnost předem v klidu prostudovat.
 • Školská rada schválila tento dokument bez připomínek hlasy všech přítomných členů ŠR.

Druhé jednání ŠR v roce 2016 bylo ukončeno 31. října 2016 v 09:30 hod.

    

Zápis vypracoval :                                                Bohuslav  V i n t e r

                                                      předseda školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary 

V Karlových Varech, 31. 10. 2016


 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

8.

Zasedání Školské rady Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, p. o. v roce 2017 – pondělí 3. července 2017 12:30 hod.

během slavnostního setkání zaměstnanců k 35. výročí založení školy

v hotelu Millenium v Karlových Varech

 

            Přítomni členové Školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary, p. o.:

-          Ing. Zdeněk Kovář – omluven ze zdravotních důvodů,

-          Ing. Anna Vlášková,

-          Jitka Bauerová – omluvena z rodinných důvodů,

-          Mgr. Šárka Rampasová – omluvena z pracovních důvodů.

-          Ing. Tomáš Zadražil,

-          Bohuslav Vinter.

          Host: Ředitel SOŠ stavební Karlovy Vary Mgr. Michal Vachovec

Program jednání:

-    Ředitel školy seznámil členy ŠR s dosavadním průběhem jednání se zástupci zřizovatele, tj. KK ve věci „optimalizace oborů“ na středních školách KK a se svými názory k celé připravované akci;

-    Informace ředitele školy a průběhu a výsledcích školního roku 2016/2017;

Jednání ŠR bylo ukončeno v 16:00 hod.

              

Zápis vypracoval :                                  Bohuslav      V i n t e r

                                      předseda školské rady SOŠ stavební Karlovy Vary, p. o.         

V Karlových Varech, 3. 7. 2017


ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

9.