V í t e j t e !

 

 

           Členy školské rady jsou jmenováni a zvoleni:

- Bohuslav Vinter - zvolen předsedou školské rady

- Ing. Zdeněk Kovář

- Markéta Nevšímalová

- Bohumil Slavík

- Lenka Švejdarová

- Ing. Tomáš Zadražil

 

 

 
 

Adresy na relevantní dokumenty:

1.        Jednací řád Školské rady Střední odborné školy stavební Karlov Vary,

http://www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/skolska-rada/jednaci-radsr

2.        Záložka ŠR na webových stránkách SOŠ Karlovy Vary

http://www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/skolska-rada 

3.        Dokumenty školy

http://www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/skola/dokumenty