36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Ústní zkouška z ČJ a literatury

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJ a literatury

Pravidla pro sestavování seznamu literárních děl

ke stažení ZDE

Kriteria hodnocení ústní části MZ z ČJL

ke stažení ZDE

termín konání : květen 2022

 

Písemná práce z ČJ

minimální počet slov - 250

doba trvání - 110 min.

termín konání : duben 2022

 

Písemná práce z AJ

minimální počet slov - 200

doba trvání - 60 min.

termín konání : duben 2022

kriteria hodnocení ZDE 

 

praktická zkouška z odborného předmětu KONSTRUKČNÍ  CVIČENÍ

témata ke stažení ZDE

 termín konání : duben 2022

zkouška je třídenní, doba trvání max. 1260 min.

kriteria hodnocení ZDE

 

Témata pro ústní část maturitní zkoušky

  volitelné: ANGLICKÝ JAZYK
    termín konání: květen 2022
    témata
    kriteria hodnocení ZDE
     
  povinné : POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
    termín konání: květen 2022
    témata
    kriteria hodnocení ZDE  
       
    STAVEBNÍ KONSTRUKCE
    termín konání: květen 2022
    témata
    kriteria hodnocení ZDE  
       
  nepovinné: ARCHITEKTURA
    termín konání: květen 2022
    témata
    kriteria hodnocení ZDE  
       
    MATEMATIKA+  
    termín konání: květen 2022
      
    GEODEZIE  
    termín konání: květen 2022
    témata
    kriteria hodnocení ZDE