36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

 

Ústní zkouška z ČJ a literatury

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJ a literatury

Pravidla pro sestavování seznamu literárních děl

ke stažení ZDE

termín konání : 16.-19. 5. 2023

 

Písemná práce z ČJ

minimální počet slov - 250

doba trvání - 110 min.

počet zadání písemné práce - 4

způsob zápisu písemné práce - rukou psaný text

termín konání : 18. 4. 2023

 

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z ČJL ZDE

 

 

Písemná práce z AJ

minimální počet slov - 200

doba trvání - 60 min.

počet zadání písemné práce - 1

způsob zápisu písemné práce - rukou psaný text

termín konání : 20. 4. 2023

kritéria hodnocení ZDE 

 

Praktická zkouška z odborného předmětu KONSTRUKČNÍ  CVIČENÍ

témata ke stažení ZDE

 termín konání : 24.-26. 4. 2023

zkouška je třídenní, doba trvání max. 1260 min.

kritéria hodnocení ZDE

 

Témata pro ústní část maturitní zkoušky

  volitelné: ANGLICKÝ JAZYK
    termín konání: 16.-19. 5. 2023
    témata
    kritéria hodnocení ZDE
     
  povinné : POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
    termín konání: 16.-19. 5. 2023
    témata
    kritéria hodnocení ZDE  
       
    STAVEBNÍ KONSTRUKCE
    termín konání: 16.-19. 5. 2023
    témata
    kritéria hodnocení ZDE  
       
  nepovinné: ARCHITEKTURA
    termín konání: nikdo nepřihlášen
    témata
    kritéria hodnocení ZDE  
       
    MATEMATIKA+  
    termín konání: nikdo nepřihlášen
      
    GEODÉZIE  
    termín konání: nikdo nepřihlášen
    témata
    kriteria hodnocení ZDE