36-67-E/02 Stavební práce

Studium vhodné pro žáky s nedokončeným základním vzděláním (žáci, kteří ukončili ZŠ v nižší než 9. třídě nebo ze ZŠ praktických)

Možnost stipendia u tohoto oboru!

Učební obor stavební výroba je dvouletý a je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem .

 

Absolvent oboru stavební práce se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví.

Je schopen provádět: ruční zemní práce včetně ruční dopravy a uložení výkopku, dopravu a skladování stavebních materiálů, přípravu, dopravu, ukládání a ošetřování stavebních směsí, jednoduché zdění, omítání, manipulace s výztuží, pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí, jednoduché bourací práce, úklid pracoviště a manipulace se stavebními odpady.

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Povinné předměty 1. 2.
Všeobecné vzdělávací předměty    
Český jazyk a literatura 1 1
Občanská nauka 1 1
Matematika 1 1
Informační a komunikační tecjnologie 1 1
Tělesná výchova 2 2
Odborné předměty    
Stavební výroba 2 2
Odborný výcvik 24 27

montáž lešení  demontáž dlažby lepení obkladů  zdivo příček Hebel příprava štuku  montáž oplocení z KB bloků  příprava terénu pro zámkovou dlažbu  montáž zateplení polystyrénu