Jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021


se na naší škole uskuteční 8. června 2020


další informace budou upřesněny - prosím sledujte stránky školy.

****

Dne 21.5.2020 byly odeslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce, pro uchazeče pro obor Stavebnictví,

kteří budou konat zkoušky dne 8.6. 2020 na naší škole.


Prosím uchazeče nebo zákonné zástupce potvrzení o doručení na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  .    Děkuji

*****

Informace pro uchazeče :

úprava data k odeslanému doporučenému dopisu:

Zároveň Vám v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že před vydáním rozhodnutí ve věci máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Můžete tak učinit nahlédnutím do spisu, a to 16. června 2020 ve škole v kanceláři ředitele  od 09:00 do 10:00 hodin.

****

Ochrana zdravé na středních školách , konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkouškách, maturitních zkouškách, závěrečných zkouškách a absolutorií  2019/2020  - ZDE

****

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020  - ZDE

****

Čestné prohlášení  - ke stažení   -  ZDE

 


 

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2020/2021

- žák bude moci podat jen 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání,

- informace pro žáky k přijímacímu řízení

- po ukončení přijímacího řízení se přijatým uchazečům OZNÁMÍ /tj. - zveřejní seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a též na webových stránkách školy.

- po ukončení přijímacího řízení se NEPŘIJATÝM uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí

- svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce "Zápisovým lístkem" , a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení /tj zveřejnění na veřejném přístupném místě školy a webových stránkách školy.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Ustanovení o Zápisovém lístku neplatí pro uchazeče, který se hlásí do nástavbového studia.

Pro všechny obory se bude udělovat stipendium dle PRAVIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ STIPENDIÍ ŽÁKŮM VZDĚLÁVAJÍCÍM SE VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE - NÁSTAVBA

Forma studia na škole je denní u všech oborů vzdělávání

 

Žádost o zápisový lístek pro uchazeče kteří nejsou žáky základních škol a mají trvalý pobyt v KARLOVARSKÉM KRAJI

Zápisový lístek (zde - návod na vyplnění)

 

informace z ATLASU ŠKOLSTVÍ o oborech vzdělání které se vyučují na naší škole

 

kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání

pro školní rok 2020/2021

 

do oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, denní forma vzdělávání - ZDE

obory vzdělání ukončené výučním listem, denní forma vzdělávání  - ZDE

 

Zadání testů z přijímacích zkoušek 2016 včetně klíčů k řešení

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 - byly zveřejněny