Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2022/2023

 

- žák bude moci podat jen 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání, do 1. března 2023

- informace pro žáky k přijímacímu řízení

- po ukončení přijímacího řízení se přijatým uchazečům OZNÁMÍ /tj. - zveřejní seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a též na webových stránkách školy.

- po ukončení přijímacího řízení se NEPŘIJATÝM uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí

- svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce "Zápisovým lístkem" , a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení /tj zveřejnění na veřejném přístupném místě školy a webových stránkách školy.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pro všechny obory se bude udělovat stipendium dle PRAVIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ STIPENDIÍ ŽÁKŮM VZDĚLÁVAJÍCÍM SE VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE

Forma studia na škole je denní u všech oborů vzdělávání

 

Zápisový lístek (zde - návod na vyplnění)

 

informace z ATLASU ŠKOLSTVÍ o oborech vzdělání které se vyučují na naší škole

 

kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání

pro školní rok 2023/2024

 

do oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, denní forma vzdělávání - ZDE

obory vzdělání ukončené výučním listem, denní forma vzdělávání  - ZDE

 

Zadání testů z přijímacích zkoušek 2016 včetně klíčů k řešení

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 - byly zveřejněny