Zednické práce 36-67-E/01

Studium vhodné pro absolventy základních škol se SVP.

Možnost stipendia u tohoto oboru!

Obor je určen pro žáky základních škol se SVP. Výuka trvá tři roky a je zakončena závěrečnou zkouškou s výučním listem.  Učí se zde běžné stavební práce jako je zdění zdí, příček, příprava výroby malt a betonů. Provádí jednoduché omítky, základní betonářské práce, včetně obsluhy jednoduchých stavebních strojů. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem.

UČEBNÍ PLÁN 

 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM
         
a) Všeobecně vzdělávací        
         
Český jazyk a literatura  1.5 1.5 1 4
         
Občanská nauka 1 1 1 3
         
Matematika 1.5 1.5 1 4
         
Informační a komunikační technologie 1 2 2 3
         
Tělesná výchova 1 1 - 4
         
b) Odborné        
         
Odborné kreslení 3 2 - 5
         
Materiály 2 2 - 4
         
Přestavby budov - 2 - 2
         
Technologie 4 3 3 10
         
Strojní zařízení 1 - - 1
         
Odborný výcvik 15 17.5 27 59.5
         
Součet týdenních hodin 31 33,5 35 99,5

přizdívka Hebel zdivo příček Hebel  demontáž dlažby  montáž oplocení z KB bloků  zateplení minerální vatou  spárování obkladů  úprava fasády