Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Nám. K. Sabiny 159 \ 16, 360 01 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
SOŠ stavební Karlovy Vary

Exkurze

Email Tisk

Židovská synagoga v Plzni

obrázky ve fotogaleri - exkurze

27. 4. 2010

Kroky žáků vyšších ročníků vedly tentokráte do Plzně. V rámci společenskovědní exkurze žáci navštívili Židovskou synagogu, jednu z největších v Evropě. Vyslechli zajímavý komentář o minulosti i současnosti plzeňské židovské obce, připomněli si některé rysy židovského náboženství a osobité zvyklosti a tradice typické pro tuto komunitu.


Aktualizováno Úterý, 04 Květen 2010 18:53
 

Celostátní internetová soutěž Měď 2010

Email Tisk

4. ročník celostátní soutěže Měď 2010 pro žáky SOŠ a SOU

  Žáci třetího ročníku oboru instalatér se koncem března zúčastnili celostátní internetové soutěže Měď 2010. Pořadatelem byla SŠ polytechnická, Brno, Jílová z pověření CTI ČR a HCPC Budapešť. Cílem soutěže bylo vytvořit a prohloubit znalosti o mědi s možnosti využití mědi a výrobků z mědi v  technických zařízeních budov (TZB), které mohou žáci využít ve své budoucí praxi.

Naši žáci Náprstek Jiří, Nagy Josef, Ilečko Martin, Broum Aleš, Chrt Jiří, Krátký Tomáš, Molec Vojtěch, Čížek Zdeněk

se v družstvech umístili: na 3. místě z 20 soutěžících škol SOU 

v jednotlivcích se umístil: na 3. místě Náprstek Jiří ze 169 soutěžících žáků SOU

Aktualizováno Čtvrtek, 22 Duben 2010 06:27
 

Exkurze

Email Tisk

Exkurze do Muzea Karlova mostu a  do senátu

obrázky ve fotogalerii

Muzeum Karlova mostu

24. 3. 2010

Žáci vybraných tříd se zúčastnili exkurze do Muzea Karlova mostu, kde měli jedinečnou možnost seznámit se s historií této významné stavby, s technologií  použitou při jejím vzniku i současnou rekonstrukcí. Součástí návštěvy muzea byla  plavba výletní lodí, při níž žáci získali další zajímavé informace o Praze, jejích dějinách a dalších významných budovách na březích Vltavy.

Senát Parlamentu ČR

19. 4. 2010.

Žáci z druhých ročníků uskutečnili již tradiční exkurzi do budov Senátu Parlamentu ČR, kde se dozvěděli mnoho nejen z historie, ale i ze současného využití malostranských budov, měli příležitost nahlédnout do vnitřních reprezentativních prostor a přiblížit si význam a fungování senátu jako jedné z parlamentních komor.

Aktualizováno Středa, 21 Duben 2010 10:30
 

Celostátní finále SOD "Učeň instalatér 2010"

Email Tisk

Celostátní finále soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér 2010“

Ve dnech 14. a 16. dubna 2010 se konal 13. ročník celostátního finále soutěže žáků SOU - obor instalatér, v rámci mezinárodních veletrhů v Brně.

Soutěže se zúčastnili žáci třetích ročníků oboru instalatér ze 14 krajů republiky. Za Karlovarský kraj soutěžil učeň z ISŠ Cheb a učeň  ze SOŠ stavební Karlovy Vary Aleš Broum, který v jednotlivcích skončil na 23 místě a v družstvech za kraj na 11.

Výsledková listina umístění jednotlivých krajů - družstva (za kraj 2 nejlepší z krajského kola)

 pořadí  kraj body 
 1. Jihomoravský   575
 2. Královéhradecký 523
 3. Vysočina 518
 4. Zlínský  504
 5. Moravskoslezký 500
 6. Pardubický 493
 7. Liberecký   449
 8. Jihočeský  396
 9. Olomoucký         391
 10. Plzeňský 368 
 11. Karlovarský  356
 12. Středočeský          340
 13. Ústecký 314  
 14. Hl. m. Praha 243 

Soutěž organizoval Cech topenářů a instalatérů ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Celostátní soutěž v Brně - fotogalerie

 Aleš Broum, postoupil do celostátního finále z  2. místa krajské soutěže konané 30. března 2010 v Chebu. Za družstva se umístil na třetím místě společně s Josefem Nagym.

Krajská soutěž v Chebu - fotogalerie
Aktualizováno Čtvrtek, 22 Duben 2010 08:22
 

Regionální kolo soutěže žáků SOŠ a SOU – obor truhlář

Email Tisk

„O hoblík Káji Hoblíka“ 2010

24.března 2010 se v Tachově konalo regionální kolo 8. ročníku soutěže „O hoblík Káji Hoblíka 2010“. Soutěžilo 8 škol z Karlovarského a Plzeňského kraje. Každou školu reprezentovali dva žáci druhého ročníku oboru truhlář, kteří soutěžili v jednotlivcích i společně v družstvech. 

Naší školu reprezentovali žáci, Daniel Ohibský a Pavel Čonka, kteří se umístili v družstvech na třetím místě. V jednotlivcích obsadil Daniel Ohibský třetí a Pavel Čonka desáté místo. 

 

Žáci vyráběli stoličku - obrázky ve fotogalerii 

Aktualizováno Pondělí, 19 Duben 2010 09:40
 

Soutěž žáků SOŠ a SOU - obor instalatér - regionální kolo

Email Tisk

Soutěž žáků SOŠ a SOU – obor instalatér – regionální kolo

Ve dnech 12. a 13. února 2010 se konalo regionální kolo 13. ročníku soutěže žáků SOŠ a SOU - obor instalatér, v rámci výstavy STAVITEL – střední Čechy v Lysé nad Labem.

Soutěže se účastnili žáci druhých a třetích ročníků oboru instalatér ze 6 středních odborných škol a učilišť. Z každé školy byli vybráni dva žáci, kteří tvořili družstvo. První den dopoledne probíhala  soutěž z teoretických znalostí formou testu. Po teoretické části byla jednotlivým dvojicím přidělena místa u panelů, pro praktickou část soutěže. Každá dvojice obdržela výkres, zařizovací předměty a instalační materiál potřebný k zadanému úkolu. Druhý den soutěž v praktické části pokračovala do odpoledních hodin. 

Naší školu velmi úspěšně reprezentovali žáci třetího ročníku Aleš Broum a Josef Nagy. Ze  šesti družstev skončili  na pěkném 3. místě. 

umístění družstev

na 1. místě:     SOU Děčín s celkovým počtem bodů 225

na 2. místě:      SŠ technická Praha 4 s celkovým počtem bodů 211

na 3. místě:      SOŠ stavební Karlovy Vary s celkovým počtem bodů 171

na 4. místě:      SOU stavební Plzeň s celkovým počtem bodů 163

na 5. místě:     SOŠ a SOU Kladno - Dubská s celkovým počtem bodů 159

na 6. místě:      SŠS a dopravní Liberec s celkovým počtem bodů 138

 

 Organizátorem soutěže a odborným garantem je Cech instalatérů ČR  

obrázky ve fotogalerii

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Březen 2010 15:05
 

Den otevřených dveří 28.11.2009

Email Tisk

Den otevřených dveří 28.11., 9.12. a 12.12.2009

Dne 28.11.2009 proběhl na naší škole "Den otevřených dveří" zaměřený na studijní obor stavebnictví.

Pro zájemce o učební obory byla možnost prohlédnout si prostory odborných dílen 9. a 12.12.2009.

Žáci a jejich rodiče si prohlédli odborné učebny a jejich vybavení, seznámili se s náplní studijního oboru, prohlédli si učebnice a odborné publikace, se kterými studenti v hodinách pracují. Zajímavé byly jistě i ukázky prací studentů vyšších ročníků. Informace o studiu poskytovali nejen učitelé, ale i studenti 4. ročníku. Akce byla velmi úspěšná, zájem ze strany žáků a rodičů byl značný.

 

 

více obrázků z akce najdete ve fotogalerii

Aktualizováno Čtvrtek, 28 Leden 2010 14:57
 

Nabídka studia pro školní rok 2020/2021

Email Tisk

Nabídka studia pro školní rok 2020/2021

.

Maturitní  studijní obor pro absolventy ZŠ


Stavebnictví     36-47-M/01

(H/D)

 

Nástavbové studium


Podnikání     64-41-L/51

(H/D)

 

Tříleté obory vzdělání pro absolventy ZŠ


Zedník     36-67-H/01


Strojní mechanik     23-51-H/01

(H/D)


Elektrikář - silnoproud     26-51-H/02

(H/D)


Truhlář     33-56-H/01

(H/D)

 

Instalatér      36-52-H/01

 

Malíř a lakýrník      39-41-H/01

 

Pokrývač       36-69-H/01

 

Tříletý obor vzdělání vhodný především pro absolventy speciálních škol


Zednické práce            36-67-E/01

 

 

Do oborů označených (H/D) přijímáme chlapce i dívky, u neoznačených oborů přijímáme pouze chlapce.

.

.

Charakteristika jednotlivých oborů vzdělání

 

Stavebnictví

(Obor je vhodný pro absolventy ZŠ).

Jedná se o čtyřletý studijní obor. Žáci se připravují pro výkon činností technicko hospodářských pracovníků, naučí se navrhovat, projektovat, připravovat a realizovat stavby, získá znalosti z oblasti podnikání ve stavebnictví, stavebního práva, obor je zaměřen především na oblast pozemního stavitelství, práce s  PC – počítačové programy pro navrhování staveb

 

Zedník

(Obor je vhodný pro absolventy ZŠ).

Provádí zdění výplňového zdiva, příček, komínů, vnitřní a vnější omítky.Ovládá betonářské práce, jednoduché bednění, osazování prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby (oken, dveří apod.). Provádí izolace proti vodě, zvukové i tepelné. Dovede opravovat a adaptovat stávající objekty. Naučí se pracovat se sádrokartonem (certifikovaný kurz), provádět zateplování budov kontaktními fasádními systémy a sanační omítky.

 

Strojní mechanik - dříve zámečník

(Obor je vhodný pro absolventy ZŠ).

Umí ručně nebo strojně zhotovit a sestavit zámečnické výrobky podle technické dokumentace. Provádí montáže a opravy ocelových stavebních konstrukcí, jejich povrchové úpravy, naučí se různým způsobům spojování. Absolvuje základní kurz svařování el.obloukem (ZK 111 W01), základní kurz svařování v ochranné atmosféře CO2 (ZK 135 W01) a zaškolení na řezání kyslíkem a stehování plamenem (ZP 311-2 W01,02)

 

Elektrikář-silnoproud

(Obor je vhodný pro absolventy ZŠ).

Provádí montáže, instalace, zkoušení, údržbu a opravy elektrických strojů a zařízení v budovách i vnějších elektrorozvodných sítí a kabelových rozvodů, montáž hromosvodů atd. Absolvuje kurz na stehování el.obloukem (ZP 111-1 W01).

 

Truhlář

(Obor je vhodný pro absolventy ZŠ).

Pracuje s ručními nebo mechanizovanými nástroji a na dřevoobráběcích strojích. Vyrábí a osazuje truhlářské výrobky v objektech, vyrábí nábytek ze dřeva a aglomerovaných hmot, kompletuje, montuje truhlářské výrobky a provádění jejich povrchovou úpravu. Zvládne manipulaci, technologickou přípravu a zpracování materiálů a polotovarů ze dřeva na stavebně truhlářské výrobky a konstrukce (okna, dveře, obložení, nábytek a interiéry).

 

Instalatér

(Obor je vhodný pro absolventy ZŠ).

Provádí montáže, udržování a opravy vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení a to jak potrubí z kovů, včetně mědi, tak i z plastů. Umí spojovat různé instalační materiály svářením, lepením včetně jejich tvarování, osazování, připojování a provádění zkoušek. Absolvuje základní kurz svařování plamenem (ZK 311 W 01), základní kurz polyfúzního svařování plastů (ZK 15 P2), zaškolovací kurz pájení mědi (ZP 942 8 W31), kurz na montáž potrubí z lisované mědi, podlahového topení).

 

Malíř a lakýrník

(Obor je vhodný pro absolventy ZŠ).

Provádí přípravy povrchů pod malby a nátěry, zhotovuje a opravuje malby a nátěry běžnými technikami na různých podkladech. Umí tapetovat, napsat jednoduché nápisy, dovede napodobit dřevo, provádět plastické nátěry, aplikovat nástřiky apod.

 

Pokrývač

(Obor je vhodný pro absolventy ZŠ).

Provádí práce související s montáží a opravami plášťů střech. Montuje a opravuje vrchní vrstvy střech z různých stavebních materiálů, provádí práce na sklonitých a plochých střechách, tj. kladení, opravy, údržba skládaných a povlakových krytin, zhotovování doplňkových vrstev střešních plášťů, provádí opravy a montáž nejjednodušších klempířských a tesařských prvků střech přímo související s pokrývačskými pracemi.

 

Zednické práce

(Obor je vhodný pro absolventy ZŠ praktických, případně pro žáky se slabým prospěchem na ZŠ se specifickými vzdělávacími potřebami.)

Výuka trvá 3 roky. Učí se zde běžné stavební práce jako je zdění zdí, příček, příprava výroby malt a betonů. Vyučenec provádí jednoduché omítky, základní betonářské práce, včetně obsluhy jednoduchých stavebních strojů, zateplování budov a sanace. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem. Výuka je uzpůsobena mentálním schopnostem žáků s důrazem na odborný výcvik

 

 

Naše škola má dlouholetou tradici ve výuce stavebních profesí, vyučujeme tradiční řemesla s využitím nejmodernějších poznatků a technologií . Při výuce spolupracujeme s živnostenskými společenstvy, cechy, podnikateli z regionu a Úřady práce. Výuku financujeme s využitím fondů EU, programů MŠMT a dalších zdrojů.

 


 

 Stavebnictví je perspektivní obor a to je šance pro Vás. V naší škole v Karlových Varech - Drahovicích, vyučujeme stavebním profesím. Naši absolventi najdou uplatnění u staveb­ních firem či jako samostatní podnikatelé. Doba výuky je u studijního oboru čtyři roky. U učebních oborů je to tři roky nebo dva roky podle typu učebního oboru. Dobří žáci tříletých oborů mohou dále studovat ve dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitou obor : Podnikání 64-41-L/51.

Na studijní obor Stavebnictví proběhnou přijímací zkoušky. Žáky do učebních oborů přijímáme na základě výsledků z předchozího studia a přijímací zkoušky. Žáci si podávají nejvýše dvě přihlášky do 01.03.2019   Přijímací zkoušky do oborů stavebnictví a podnikání proběhnou 12. a 15.04.2019

Součástí přihlášky na naši školu je lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor studia.

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou Karlovarským krajem a proto se u nás neplatí žádné školné. Též základní vybavení pro odborný výcvik dostávají žáci zdarma. Při provádění produktivní práce jsou za tuto práci finančně odměňováni. Celý výchovný proces směřuje k výchově plně teoreticky i prakticky odborně připraveného, ale i morálně vyspělého řemeslníka, připraveného se dále celoživotně vzdělávat případně se uplatnit nejen v ČR, ale i v EU.

Pro všechny obory je zajištěna bezplatná komplexní výuka (to je teoretické i praktické vyučování). Výuka probíhá v Karlových Varech - Drahovicích (škola, dílny), eventuelně na stavbách v Karlových Varech a okolí.

Možnost ubytování je ve vlastním domově mládeže v Karlových Varech Drahovicích Stará Kysibelská 45 – DM leží 300 metrů od budovy školy i od budovy dílen.

 

Kontakty a informace o škole:

tel. do školy

35 33 62 811

tel. na pracoviště

35 32 36 231

fax do školy

35 32 20 482

e-mail do školy

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

webové stránky školy

www.stavebniskolakv.cz

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - Stavebniství

Email Tisk

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - Stavebnictví

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

ID Celkové pořadí přijímacích zkoušek poznámka
K1+K2 výsledné pořadí
40
2,0 1 přijat
103 2,2 2 přijat
26 2,8 3 přijat
92 5,0 4 přijat
104 5,4 5 přijat
21 5,4 6 přijat
41 6,6 7 přijat
89 8,0 8 přijat
73 9,4 9 přijat
60
9,8 10 přijat
51 12,2 11 přijat
171 13,4 12 přijat
164 13,8 13 přijat
170 13,8 14 přijat
85 16,0 15 přijat
20 16,0 16 přijat
179 16,0 17 přijat
5 17,4 18 přijat
71 17,4 19 přijat
50 17,8 20 přijat
143 19,0 21 přijat
88 19,4 22 přijat
145 22,4 23

NEPŘIJAT

- nesplnil kritéria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hledat na stránkách školy

naše škola využívá zdarma SW

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2014/15

Odborná praxe ve firmách

lindner

partnerská škola skupiny ČEZ

cez 02

zřizovatel školy a partner v projektech

kk

zk

Atlas školství

ocenění SOŠ

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2013/14

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary