Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Nám. K. Sabiny 159 \ 16, 360 01 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
SOŠ stavební Karlovy Vary

Sportovní a turistický kurz 2015

Email Tisk

Sportovní a turistický kurz 2015

 

Termín :

1.6. – 5.6. 2015         třídy :   ZT1, I1, SP1

8.6. – 12.6. 2015       třídy :   S1, ESM1, ZP1

 

Náplň kurzu :

Pondělí :   Sv. Linhart - lanové centrum, turistika

Úterý :      Sedlec – turnaj tříd ve fotbalu

Středa :     Loket – turistika podél Ohře

Čtvrtek :   Sedlec – turnaj tříd v softbalu

Pátek :      Diana + Sokolák – přetahování lanem, turistika

 

Hodnocení kurzu :

Oba týdny proběhly za pěkného počasí, a tak bylo možné realizovat všechny naplánované akce.

Atraktivní bylo lezení v lanovém centru, příjemný byl pochod podél Ohře do Lokte, zajímavé bylo klání mezi třídami ve fotbalu na umělé trávě, při softbalu se žákům podařilo několik „houmranů“ a na závěr výstup na Dianu, kde je motýlí dům, malé ZOO a krásný pohled na K. Vary z rozhledny.

Takže kurz splnil svůj záměr!

 

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ZDE

 

 

 

GEO soutěž 2015

Email Tisk

Zpráva o GEO soutěži SOŠ stavební Karlovy Vary

12.6. 2014

 

Již tradiční soutěž 2. a 3. ročníku stavební průmyslovky v geodetických disciplinách se uskutečnila 12. června 2015.

Soutěž je koncipována jako vyhledání pokladu ze známých souřadnic v JTSK a jeho výškovém zajištění  v BPV.

 

Předmětem soutěže 2. ročníku bylo výškové zaměření pokladu s danou přesností a v určeném času. V praxi to představuje úlohu výškového připojení stavby v daném výškovém systému. Na této úloze studenti prokazovali praktické zvládnutí nivelačních výpočtů a ovládání  nivelačního stroje.

 

Studenti 3. ročníku měli za úkol nalézt „Poklad“ s danou přesností a v určeném času.

Na této úloze museli prokázat schopnost práce se souřadnicemi, ovládání theodolitu a praktického využití vytyčovacích prvků při vytyčení stavby.

 

Celá akce proběhla za příjemného počasí a soutěživé atmosféře.

Na základě dosažených výsledků bylo zlepšeno závěrečné hodnocení v předmětu GEO v druhém ročníku u 7 studentů, ve 3. ročníku u 3. studentů.

Kromě úprav  hodnocení, obdržely první tři dvojice diplomy a nálezci pokladu bonbonieru

 

Výsledky soutěže

S2

1.    Belecká - Růžičková

2.      Suchý - Vavřina

3.      Čech - Svoboda

 

S3

1.   Kysela - Willander

2.   Kafka - Křivka

3.   cena nebyla udělena

 

Závěr:

Soutěž splnila svůj účel. Studenti si „pod tlakem“ ověřili své skutečné znalosti i praktické dovednosti, kde úspěch, či neúspěch, závisel jen na nich a jejich přípravě.

 

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ZDE

.
 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Email Tisk

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání - denní forma vzdělávání

********

Volná místa v maturitních oborech vzdělání pro 3. kolo přijímacího řízení k 02.07.2015

36-47-M/01 čtyřletý obor s maturitou Stavebnictví

9

kritéria ke stažení ZDE

 

64-41-L/51 dvouletý nástavbový obor
Podnikání
6

kritéria ke stažení ZDE

 

na výše uvedené obory je stanovena přijímací zkouška na 1. července 2015

Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 26. června 2015, nejpozději  do 12 hodin.

 

 

Volná místa v učebních oborech vzdělání pro 3. kolo přijímacího řízení  k 02.07.2015

26-51-H/02 tříletý učební obor s VL Elektrikář 3
33-56-H/01 tříletý učební obor s VL
Truhlář
4
36-52-H/01 tříletý učební obor s VL
Instalatér 4
23-51-H/01 tříletý učební obor s VL
Strojní mechanik
2
36-67-E/01 tříletý učební obor s VL
Zednické práce
7
kritéria ke stažení ZDE

Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 26.06.2015, nejpozději do 12:00 hodin.

******

dotazy Vám zodpovíme na tel. 353 362 816 nebo 739 322 304

Aktualizováno Středa, 08 Červenec 2015 08:33
 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Email Tisk

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

 

 

  pro obor Podnikání

  Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

   Celkové pořadí  přijímacích zkoušek

 

registrační čísloK1 + K2              pořadí Poznámka
 1631  1. přijat

 

 

  pro obor Stavebnictví

  Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

   Celkové pořadí  přijímacích zkoušek

 

registrační čísloK1 + K2              pořadí Poznámka
 1581  1. přijat

 

- pro 3. leté obory:

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 

 26-51-H/02      Elektrikář - silnoproud  

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 162 288 273 100 ano  661 ANO

  

 36-52-H/01      Instalatér 

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

 další     bodové hodnoceníByla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 159 247 312 300 ano  859 ANO
 2. 164
 300
 340
 650 NE 1290
 NEPŘIJAT

 

 23-51-H/01      Strojní mechanik

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 161 273 273  0 ano  546 ANO


 

 33-56-H/01       Truhlář

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 160 214 247  0 ano  461 ANO

V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.

 

 

V Karlových Varech 29. května 2015                                                                                                                               Mgr. Michal Vachovec 

                                                                                                                               ředitel školy

Aktualizováno Pátek, 29 Květen 2015 16:35
 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Email Tisk

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání - denní forma vzdělávání

  ********
 

 Volná místa v maturitních oborech vzdělání pro 2. kolo přijímacího řízení  k 29.05.2015

                                   36-47-M/01čtyřletý obor s maturitou  Stavebnictví

   9

  

 kritéria ke stažení ZDE

 

  
  64-41-L/51dvouletý nástavbový obor
 Podnikání
   7
  

 kritéria ke stažení ZDE

 

  

na výše uvedené obory je stanovena přijímací zkouška na 28.5.2015

Přihlášky k dennímu studiu doručte  osobně řediteli školy do 26. května 2015, nejpozději  do 12 hodin.

 

 

Volná místa v učebních oborech vzdělání pro 2. kolo přijímacího řízení  k 29.05.2015

                                  26-51-H/02tříletý učební obor s VL  Elektrikář 4
  33-56-H/01tříletý učební obor s VL
 Truhlář
 4
  36-52-H/01tříletý učební obor s VL
 Instalatér  4
  23-51-H/01tříletý učební obor s VL
 Strojní mechanik
 2
  36-67-E/01tříletý učební obor s VL
 Zednické práce
  7
     
   kritéria ke stažení ZDE  

 Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 27.05.2015, nejpozději do 12:00 hodin.

 

******

 dotazy Vám zodpovíme na tel. 353 362 816 nebo 739 322 304

Aktualizováno Pondělí, 25 Květen 2015 08:13
 

Výsledky přijímacího řízení pro obor Podnikání pro školní rok 2015/2016

Email Tisk

Výsledky přijímacího řízení pro obor Podnikání

pro školní rok 2015/2016

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

   Celkové pořadí  přijímacích zkoušek

 

registrační čísloK1 + K2              pořadí Poznámka
 552,8  1. přijat
 545,0
  2. přijat
 195,8
  3. přijat
 1566,0
  4. přijat
 966,6
  5. přijat
 537,0
  6. přijat
 46 7,2  7. přijat
 97 7,6  8. přijat
 66 8,6  9. přijat
 122 10,0  10. přijat
 90 10,2  11. přijat
 67 10,4  12. přijat
 91 11,4  13. přijat
 147 12,0  14. přijat
 157 12,2  15 .
 přijat
 40 13,6  16. přijat
 117 14,8  17. přijat
 56 15,0  18. přijat
 116 15,8  19. přijat
 65 16,4  20. přijat
 20 17,0  21. přijat
 124 17,2  22. přijat
 4 19,2  23. přijat
 104nesplnil
   kritéria
nepřijat
Aktualizováno Čtvrtek, 23 Duben 2015 15:18
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Email Tisk

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

- pro obory:

pro obor Stavebnictví

výsledky ke stažení (formát PDF) ke stažení ZDE

  Celkové pořadí  přijímacích zkoušek

 

registrační čísloK1 + K2             pořadí Poznámka
 80 1,01 přijat
 32 2,52 přijat
 12 2,53 přijat
 33 54 přijat
 101 5,55 přijat
 43 6,06 přijat
 100 7,57 přijat
 130 8,08 přijat
 142 9,09 přijat
 137 9,510 přijat
 70 10,011 přijat
 138 11,012 přijat
 82 14,013 přijat
 94 14,514 přijat
 112 14,515 přijat
 133 15,016 přijat
 125 nesplnil     kritéria nepřijat 
 

V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.

 

 

 

 23-51-H/01      Strojní mechanik

výsledky ke stažení (formát PDF) zde

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

 další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 75 180 194 0 ano 374 ANO
 2. 102 200 221 0 ano 421 ANO
 3. 92 233 206 0 ano 439 ANO
 4. 64 220 250 0 ano 470 ANO
 5. 72 233 269 0 ano 502 ANO
 6. 87 267 238 0 ano 505 ANO
 7. 37 260 275 0 ano 535 ANO
 8. 99 287 281 0 ano 568 ANO
 9. 51 283 288 0 ano 571 ANO
 10. 111 265 288 100 ano 653 ANO
 11. 86 307 288 100 ano 695 ANO
 12. 10 307 300 100 ano 707 ANO
 13. 150 321 321 100 ano 742 ANO
 14. 71 257 269 550 ne 1076 NE

V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.

 

 26-51-H/02      Elektrikář - silnoproud  

výsledky ke stažení (formát PDF) zde

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 50 188 175 0 ano  363 ANO
 2. 121 233 169 0 ano 402 ANO
 3. 81 220 187 0 ano 407 ANO
 4. 8 221 207 0 ano 428 ANO
 5. 3 200 257 0 ano 457 ANO
 6. - 7.  30 253 225 0 ano 478 ANO
 6. - 7. 126 247 231 0 ano 478 ANO
 8. 59 256 243 0 ano 499 ANO
 9. - 10.
 17 260 256 0 ano 516 ANO
 9. - 10.

 85

 260 256 0 ano 516 ANO
 11. 27 267 250 0 ano 517 ANO
 12. 68 263 256 0 ano 519 ANO
 13. 120 250 279 0 ano 529 ANO
 14. - 15.
 58 260 273 0 ano 533 ANO
 14. - 15. 74 260 273 0 ano 533 ANO
 16. 106 256 278 0 ano 534 ANO
 17.

 88

 269 280 0 ano 549 ANO
 18. 119 264 314 0 ano 578 ANO
 19. 109 327 313 0 ano 640 ANO
 20. 48 169 129 550 ne 848 NE
 21. 63 314 267 750 ne 1331 NE
 22. 140 314 306 950 ne 1570 NE

V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.

 

33-56-H/01      Truhlář  

výsledky ke stažení (formát PDF) zde

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení 
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 16 143 143 0 ano  286 ANO
 2. 15 164 173 0 ano 337 ANO
 3. 29
 182 193 0 ano 375 ANO
 4. 47 200 193 0 ano 393 ANO
 5.  103 200 221 0 ano 421 ANO
 6. 36 207 231 0 ano 438 ANO
 7. 93 233 206 0 ano 439 ANO
 8. 34 200 240 0 ano 440 ANO
 9. 45 221 220 0 ano 441 ANO
 10. 98 231 224 0 ano 455 ANO
 11. 153 280 180 0 ano 460 ANO
 12. 41 231 269 0 ano 500 ANO
 13. 95 250 256 0 ano 506 ANO
 14. 148 257 253 0 ano 510 ANO
 15. 135 253 273 0 ano 526 ANO
 16. 151 287 244 0 ano 531 ANO
 17. 57 260 273 0 ano 533 ANO
 18. 38 260 275 0 ano 535 ANO
 19. 89
 280 263 0 ano 543 ANO
 20. 128 260 293 0 ano 553 ANO
 21. 105 273 263 100 ano 636 ANO
 22. 115 320 260 100 ano 680

 ANO

 23. 39 280 267 520 ne 1067 NE
 24. 5 247 338 650 ne 1235 NE
 25. 13 293 333 850
 ne 1476 NE

 V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.

 

 36-52-H/01      Instalatér 

výsledky ke stažení (formát PDF) zde

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

 další     bodové hodnoceníByla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 14 164 173 0 ano  337 ANO
 2. 76 180 194 0 ano 374 ANO
 3. 9 221 207 0 ano 428 ANO
 4. 31 227 213 0 ano 440 ANO
 5. 44 221 220 0 ano 441 ANO
 6. 73 226 220 0 ano 446 ANO
 7. 127 247 231 0 ano 478 ANO
 8. 35 253 244 0 ano 497 ANO
 9.  60 256 249 0 ano 505 ANO
 10. 18 260 256 0 ano 416 ANO
 11. 26
 267 250 0 ano 517 ANO
 12. 69 263 256 0 ano 519 ANO
 13. 134 253 273 0 ano 526 ANO
 14. 129 260 293 0 ano 553 ANO
 15. 152 250 307 0 ano 557 ANO
 16. 11 293 269 0 ano 562 ANO
 17. 136 286 280 0 ano 566 ANO
 18. - 19. 2 300 268 0 ano 568 ANO
 18. - 19. 84 287 281 0 ano 568 ANO
 20. 52 283 288 0 ano 571 ANO
 21. 131 293 286 0 ano 579 ANO
 22. 6 320 313 0 ano 633 ANO
 23. 110 265 288 100 ano 653 ANO
 24. 107 293 294 100 ano 687 ANO
 25. 149 321 321 100 ano 742 ANO
 26. 123 327 350 100 ano 777 ANO
 27. 62 314 267 750 ne 1331 NE

V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.

 

36-67-H/01     Zedník   - Obor se neotevírá

 výsledky ke stažení (formát PDF) zde

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

 další     bodové hodnoceníByla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 7320 313 0 ano  633 NE
 2.139 253 300 100 ano 653 NE

 

 36-67-E/001       Zednické práce  

výsledky ke stažení (formát PDF) zde

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

 další     bodové hodnoceníByla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1.  138 138 0 ano  276 ANO
 2. 49 169 129 0 ano 298 ANO
 3. 118 164 160 0 ano 324 ANO
 4. 23 163 163 0 ano 326 ANO
 5. 77 157 173 0 ano 330 ANO
 6. 21 188 169 0 ano 357 ANO
 7. 1 221 180 0 ano 401 ANO
 8. 79 221 207 0 ano 428 ANO
 9. 114
 333 344 100 ano 777 ANO
 10. 146 286 286 600 ne 1172 NE
 11. 144
 369 413
 1300
 ne 2082 NE
 12. 154 729 341
 700
 ne 1370 NE

V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.

 

 36-67-E/02       Stavební práce  - Obor se neotevírá

 výsledky ke stažení (formát PDF) zde

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 78 157 173 0 ano  330 NE
 2. 145 286 286 300
 ano 872 NE
 3. 141 347 367 500 ano 1214 NE
 4. 61 326 375 1450
 ano 2154 NE


 

39-41-H/01      Malíř a lakýrník     - Obor se neotevírá

výsledky ke stažení (formát PDF) zde

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1.28
 300287 0 ano  587 NE
 2.108
 293 294 100 ano 687 NE

 

 

36-57-E/01    Malířské a natěračské práce   - Obor se neotevírá

 výsledky ke stažení (formát PDF) zde

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

 další     bodové hodnoceníByla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 155138
 138 0 ano  276 NE
 2.24
163
 163 0 ano 326 NE
 3. 22 188 169 0 ano 357 NE

 

 

33-56-E/01    Truhlářská a čalounická výroba  - Obor se neotevírá

 výsledky ke stažení (formát PDF) zde

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

 další     bodové hodnoceníByla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1.143207 200 0 ano  407 NE
 2.25
231
 219 0 ano 450 NE

 

 

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Duben 2015 15:21
 

Závěrečné zkoušky a OPRAVNÉ závěrečné zkoušky

Email Tisk


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

a OPRAVNÉ závěrečné zkoušky

pro obory  Elektrikář, Instalatér, Zedník, Truhlář, Stavební práce a Strojní mechanik

 

      
 písemná zkouška
 

      5. června  2015

  
 praktická zkouška
 

  ve dnech

8. - 10. června 2015

Elektrikář  8. -9. června 2015

 

 

ústní zkouška 

  Stavební práce  19. června 2015
od 12:00 hodin
 
  Instalatér  18. června 2015
od 08:00 hodin 
 
  Zedník  18. června 2015od 12:45 hodin
 
  Elektrikář    17.  června 2015 od 08:00 hodin
 
 

 Strojní mechanik

 18. června 2015od 07:30 hodin
 
  Truhlář  19. června 2015od 07:30 hodin
 

 Žáci součastných posledních ročníků jsou k závěrečným zkouškám přihlášeni, pouze bývalí žáci kteří chtějí konat v tomto termínu opravnou  závěrečnou zkoušku se musí píemně přihlásit.

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním  zkoušky. (dokument ke stažení ZDE)

 

Informace k přijímacímu řízení

Email Tisk

Informace k přijímacímu řízení 

 Uchazečům pro obor podnikání, kteří budou konat přijímací zkoušky byla odeslána pozvánka na přijímací zkoušky.  

 Uchazečům pro obor stavebnictví, kteří budou konat přijímací zkoušky byla odeslána pozvánka na přijímací zkoušky.  

Uchazečům. kteří nekonají přijímací zkoušky byl odeslán dopis s registračním číslem.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zde dne 22.4.2014  od 10:00 hodin

 

Aktualizováno Pondělí, 20 Duben 2015 10:31
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hledat na stránkách školy

naše škola využívá zdarma SW

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2014/15

Odborná praxe ve firmách

partnerská škola skupiny ČEZ

cez 02

zřizovatel školy a partner v projektech

kk

zk

Atlas školství

ocenění SOŠ

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2013/14

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary