Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Nám. K. Sabiny 159 \ 16, 360 01 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
SOŠ stavební Karlovy Vary

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Email Tisk

Výsledky  přijímacího řízení

- 2. kolo -

pro učební obory

ID        body        poznámka


173        433        přijat
172        534        přijat
175        586        přijat
174        593        přijat

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

V Karlových Varech dne 20. května 2016

Mgr. Michal Vachovec

ředitel školy

 

Výsledky přijímacího řízení pro NÁHRADNÍ TERMÍN

Email Tisk

Výsledky  přijímacího řízení

- náhradní termín -

pro obor  Stavebnictví

 

ID K1 + K2 poznámka
122 18,5 přijat

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

V Karlových Varech dne 19. května 2016

Mgr. Michal Vachovec

ředitel školy

 

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 19 Květen 2016 10:50
 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Email Tisk

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání

********

Volná místa v maturitních oborech vzdělání pro 2. kolo přijímacího řízení

36-47-M/01 čtyřletý obor s maturitou Stavebnictví

10

kritéria ke stažení ZDE

 

64-41-L/51 dvouletý nástavbový obor
Podnikání
6

kritéria ke stažení ZDE

 

na výše uvedené obory je stanovena přijímací zkouška na 26. 5. 2016

Přihlášky k dennímu studiu doručte  osobně řediteli školy do 19. května 2016, nejpozději  do 12 hodin.

 

 

Volná místa v učebních oborech vzdělání pro 2. kolo přijímacího řízení  k 20.05.2016

26-51-H/02 tříletý učební obor s VL Elektrikář 5
33-56-H/01 tříletý učební obor s VL
Truhlář
2
36-52-H/01 tříletý učební obor s VL
Instalatér 4
36-67-H/01 tříletý učební obor s VL Zedník 5
36-67-E/01 tříletý učební obor s VL
Zednické práce
6
kritéria ke stažení ZDE

Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 19. 05. 2016, nejpozději do 12:00 hodin.

kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

******

dotazy Vám zodpovíme na tel. 353 362 816 nebo 739 322 304

Aktualizováno Úterý, 10 Květen 2016 09:48
 

Zápisové lístky

Email Tisk

Zápisové lístky

 

Posledním dnem, kdy můžou přijatí uchazeči  v prvním kole odevzdat zápisový lístek je 6. května 2016 /pátek/

- poté bude 1. kolo přijímacího řízení uzavřeno a vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení

 

exkurze - senát

Email Tisk

Exkurze v Senátu Parlamentu ČR

Dne 11. 4. 2016 se žáci druhých ročníků zúčastnili exkurze v Senátu Parlamentu ČR. Žáci měli možnost prohlédnout si navíc areál Pražského hradu se zahradami, Karlův most a Staroměstské náměstí.

phoca thumb m IMG 5415 phoca thumb m IMG 5415 phoca thumb m IMG 5498

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - Podnikání

Email Tisk

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - Podnikání

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

  ID   Celkové pořadí přijímacích zkoušek poznámka
   
    K1+K2   výsledné pořadí
             
  57   2,8   1 přijat
  51   4,2   2 přijat
  47   4,6   3 přijat
  98   4,8   4 přijat
  168   5,8   5 přijat
  9   6,6   6 přijat
  154   6,8   7 přijat
  144   6,8   8 přijat
  137   6,8   9 přijat
  46   7,8   10 přijat
  44   8,8   11 přijat
  3   9,2   12 přijat
  50   9,8   13 přijat
  166   10,6   14 přijat
  135   10,8   15 přijat
  160   11,2   16 přijat
  170   12,6   17 přijat
  165   13,0   18 přijat
  145   13,4   19 přijat
  155   15,6   20 přijat
  31   16,2   21 přijat
  45   16,4   22 přijat
  164   17,0   23 přijat
  32   17,2   24 přijat

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

V Karlových Varech dne 27. dubna 2016

Mgr. Michal Vachovec

ředitel školy

 

Aktualizováno Středa, 27 Duben 2016 08:40
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - obor Stavebnictví

Email Tisk

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - Stavebnictví

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

  ID   Celkové pořadí přijímacích zkoušek poznámka
   
    K1+K2   výsledné pořadí
             
  16   1,0   1 přijat
  124   3,0   2 přijat
  48   5,5   3 přijat
  97   5,5   4 přijat
  133   5,5   5 přijat
  85   5,5   6 přijat
  127   6,0   7 přijat
  163   7,0   8 přijat
  70   8,0   9 přijat
  123   10,5   10 přijat
  93   11,0   11 přijat
  84   12,0   12 přijat
  59   12,0   13 přijat
  69   13,0   14 přijat
  10   14,5   15 přijat
  52   16,0   16 přijat
  68   16,0   17 přijat
  79   17,0   18 přijat
  58   17,5   19 přijat
  19   18,0   20 přijat
  60   18,0   21 přijat
  158   19,0   22 přijat
  41   19,5   23 přijat
  96   19,5   24 přijat
  81   20,0   25 přijat
  75   20,5   26 přijat
  162   21,0   27 přijat
  130   22,0   28 přijat
  152   23,5   29 přijat

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

V Karlových Varech dne 22. dubna 2016

Mgr. Michal Vachovec

ředitel školy

 

Aktualizováno Středa, 27 Duben 2016 08:42
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - učební obory

Email Tisk

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

                   
  26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud  
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 5 345 přijat  
  2. 107 374 přijat  
  3. 54 382 přijat  
  4. 72 387 přijat  
  5. 100 412 přijat  
  6. 62 413 přijat  
  7. 37 413 přijat  
  8. 56 417 přijat  
  9. 36 430 přijat  
  10. 73 447 přijat  
  11. 21 447 přijat  
  12. 8 463 přijat  
  13. 82 465 přijat  
  14. 33 477 přijat  
  15. 20 480 přijat  
  16. 139 484 přijat  
  17. 125 484 přijat  
  18. 89 491 přijat  
  19. 134 503 přijat  
  20. 112 506 přijat  
  21. 77 530 přijat  
  22. 6 546 přijat  
  23. 26 551 přijat  
  24. 35 565 přijat  
  25. 88 616 přijat  
  26. 146 906 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
                   
  36-52-H/01 Instalatér  
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 1 375 přijat  
  2. 29 466 přijat  
  3. 95 489 přijat  
  4. 90 491 přijat  
  5. 108 504 přijat  
  6. 42 539 přijat  
  7. 7 546 přijat  
  8. 13 586 přijat  
  9. 110 587 přijat  
  10. 140 647 přijat  
  11. 167 679 přijat  
  12. 23 776 přijat  
  13. 141 1321 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  14. 101 2122 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
                   
                   
  33-56-H/01 Truhlář  
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 91 359 přijat  
  2. 106 374 přijat  
  3. 2 375 přijat  
  4. 63 394 přijat  
  5. 156 407 přijat  
  6. 99 412 přijat  
  7. 132 424 přijat  
  8. 157 451 přijat  
  9. 169 459 přijat  
  10. 87 468 přijat  
  11. 92 474 přijat  
  12. 61 498 přijat  
  13. 40 506 přijat  
  14. 80 528 přijat  
  15. 76 566 přijat  
  16. 27 709 přijat  
  17. 115 794 přijat  
  18. 159 1074 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  19. 138 1124 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  20. 65 1257 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
     
  36-67-H/01 Zedník  
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 131 379 přijat  
  2. 111 557 přijat  
  3. 86 573 přijat  
  4. 12 586 přijat  
  5. 66 1257 - nepřijat, nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  6. 102 2122 - nepřijat, nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
                   
                   
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
                   
                   
  23-51-H/01 Strojní mechanik  
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 104 360 přijat  
  2. 94 373 přijat  
  3. 103 400 přijat  
  4. 71 421 přijat  
  5. 74 466 přijat  
  6. 28 466 přijat  
  7. 67 469 přijat  
  8. 38 481 přijat  
  9. 153 481 přijat  
  10. 126 484 přijat  
  11. 39 488 přijat  
  12. 49 494 přijat  
  13. 150 507 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  14. 105 519 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  15. 14 526 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  16. 11 532 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  17. 43 539 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  18. 136 544 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  19. 25 551 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  20. 129 560 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  21. 109 587 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  22. 147 588 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  23. 148 594 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  24. 151 607 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  25. 30 659 - nepřijat, pro nedostačující kapacitu oboru NEPŘIJAT  
  26. 22 976 - nesplnil kritéria NEPŘIJAT  
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
                   
  36-67-E/01 Zednické práce  
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 114 244 přijat  
  2. 119 275 přijat  
  3. 83 276 přijat  
  4. 121 332 přijat  
  5. 113 387 přijat  
  6. 116 388 přijat  
  7. 161 409 přijat  
  8. 24 418 přijat  
  9. 142 538 přijat  
  10. 149 754 přijat  
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
                   
     
  36-67-E/02 Stavební práce   

Obor nebude otevřen

 
 

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 
  umístění registrační číslo Body Poznámka  
  celkem  
  1. 120 275 nepřijat  
  2. 117 388 nepřijat  
  3. 118 456 nepřijat  
  4. 55 506 nepřijat  
  5. 78 860 nepřijat  
  6. 17 884 nepřijat  
  7. 143 1238 nepřijat  
  8. 15 1476 nepřijat  
                   
                   
  Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.
  Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuřediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školskéhozařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední odborné škole Stavební |Karlovy Vary. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
  Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
                   
                   
  V Karlových Varech dne 22. dubna 2016 Mgr. Michal Vachovec  
            ředitel školy  
                   
Aktualizováno Středa, 27 Duben 2016 08:48
 

Informace k přijímacímu řízení

Email Tisk

Informace k přijímacímu řízení

 

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zde dne 22.4.2016 od 09:00 do 10:00 hodin.

Výsledky pro obor Podnikání budou zveřejněny dne 27.4.2016.

 

Zadání testů z přijímacích zkoušek 2016 včetně klíčů k řešení

Aktualizováno Čtvrtek, 21 Duben 2016 14:15
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hledat na stránkách školy

naše škola využívá zdarma SW

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2014/15

Odborná praxe ve firmách

partnerská škola skupiny ČEZ

cez 02

zřizovatel školy a partner v projektech

kk

zk

Atlas školství

ocenění SOŠ

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2013/14

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary