Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Nám. K. Sabiny 159 \ 16, 360 01 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
SOŠ stavební Karlovy Vary

exkurze u Okresního soudu v KV

Email Tisk

Dne 7. 6. 2016 byli žáci třídy S2 čtyřletého studijního oboru Stavebnictví na jednání u Okresního soudu v Karlových Varech. Před zahájením jednání se žáci seznámili s jednacím řádem. Poté byli přítomni na třech hlavních líčení s dokazováním. Žáci sledovali práci soudkyně, státního zástupce i obhájce. Viděli, jak probíhají výslechy obžalovaných, poškozených i svědků. Soudkyně objasňovala konkrétní postupy a rozhodnutí podle trestního zákoníku a trestního řádu tak, aby žáci porozuměli probíhajícím jednání. Žákům byla umožněna účast na příštím jednání, kdy se bude vyhlašovat rozsudek. Exkurze u soudu je vhodným doplněním již získaných teoretických znalostí z oblasti trestního práva na konkrétních případech. Žáky byla tato akce hodnocena velice pozitivně.

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Email Tisk

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání

********

Volná místa v maturitních oborech vzdělání pro 3. kolo přijímacího řízení

36-47-M/01 čtyřletý obor s maturitou Stavebnictví

8

kritéria ke stažení ZDE

 

64-41-L/51 dvouletý nástavbový obor
Podnikání
6

kritéria ke stažení ZDE

 

na výše uvedené obory je stanovena přijímací zkouška na 29. 6. 2016

Přihlášky k dennímu studiu doručte  osobně řediteli školy do 22. června 2016, nejpozději  do 12 hodin.

 

 

Volná místa v učebních oborech vzdělání pro 3. kolo přijímacího řízení  k 04.07.2016

26-51-H/02 tříletý učební obor s VL Elektrikář 3
33-56-H/01 tříletý učební obor s VL
Truhlář
2
36-52-H/01 tříletý učební obor s VL
Instalatér 3
36-67-H/01 tříletý učební obor s VL Zedník 5
36-67-E/01 tříletý učební obor s VL
Zednické práce
6
kritéria ke stažení ZDE

Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 01. 07. 2016, nejpozději do 12:00 hodin.

kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení

******

dotazy Vám zodpovíme na tel. 353 362 816 nebo 739 322 304

Aktualizováno Pondělí, 11 Červenec 2016 10:08
 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - pro obor stavebnictví

Email Tisk

Výsledky  přijímacího řízení

- 2. kolo -

pro obor  Stavebnictví

 

ID K1 + K2 poznámka
171 1,0 přijat

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

V Karlových Varech dne 27. května 2016

Mgr. Michal Vachovec

ředitel školy

 

 

 

Aktualizováno Pátek, 27 Květen 2016 09:50
 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Email Tisk

Výsledky  přijímacího řízení

- 2. kolo -

pro učební obory

ID        body        poznámka


173        433        přijat
172        534        přijat
175        586        přijat
174        593        přijat

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

V Karlových Varech dne 20. května 2016

Mgr. Michal Vachovec

ředitel školy

 

Výsledky přijímacího řízení pro NÁHRADNÍ TERMÍN

Email Tisk

Výsledky  přijímacího řízení

- náhradní termín -

pro obor  Stavebnictví

 

ID K1 + K2 poznámka
122 18,5 přijat

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (uvést vlastní školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

V Karlových Varech dne 19. května 2016

Mgr. Michal Vachovec

ředitel školy

 

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 19 Květen 2016 10:50
 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Email Tisk

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání

********

Volná místa v maturitních oborech vzdělání pro 2. kolo přijímacího řízení

36-47-M/01 čtyřletý obor s maturitou Stavebnictví

10

kritéria ke stažení ZDE

 

64-41-L/51 dvouletý nástavbový obor
Podnikání
6

kritéria ke stažení ZDE

 

na výše uvedené obory je stanovena přijímací zkouška na 26. 5. 2016

Přihlášky k dennímu studiu doručte  osobně řediteli školy do 19. května 2016, nejpozději  do 12 hodin.

 

 

Volná místa v učebních oborech vzdělání pro 2. kolo přijímacího řízení  k 20.05.2016

26-51-H/02 tříletý učební obor s VL Elektrikář 5
33-56-H/01 tříletý učební obor s VL
Truhlář
2
36-52-H/01 tříletý učební obor s VL
Instalatér 4
36-67-H/01 tříletý učební obor s VL Zedník 5
36-67-E/01 tříletý učební obor s VL
Zednické práce
6
kritéria ke stažení ZDE

Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 19. 05. 2016, nejpozději do 12:00 hodin.

kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

******

dotazy Vám zodpovíme na tel. 353 362 816 nebo 739 322 304

Aktualizováno Úterý, 10 Květen 2016 09:48
 

Zápisové lístky

Email Tisk

Zápisové lístky

 

Posledním dnem, kdy můžou přijatí uchazeči  v prvním kole odevzdat zápisový lístek je 6. května 2016 /pátek/

- poté bude 1. kolo přijímacího řízení uzavřeno a vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení

 

exkurze - senát

Email Tisk

Exkurze v Senátu Parlamentu ČR

Dne 11. 4. 2016 se žáci druhých ročníků zúčastnili exkurze v Senátu Parlamentu ČR. Žáci měli možnost prohlédnout si navíc areál Pražského hradu se zahradami, Karlův most a Staroměstské náměstí.

phoca thumb m IMG 5415 phoca thumb m IMG 5415 phoca thumb m IMG 5498

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - Podnikání

Email Tisk

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - Podnikání

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

  ID   Celkové pořadí přijímacích zkoušek poznámka
   
    K1+K2   výsledné pořadí
             
  57   2,8   1 přijat
  51   4,2   2 přijat
  47   4,6   3 přijat
  98   4,8   4 přijat
  168   5,8   5 přijat
  9   6,6   6 přijat
  154   6,8   7 přijat
  144   6,8   8 přijat
  137   6,8   9 přijat
  46   7,8   10 přijat
  44   8,8   11 přijat
  3   9,2   12 přijat
  50   9,8   13 přijat
  166   10,6   14 přijat
  135   10,8   15 přijat
  160   11,2   16 přijat
  170   12,6   17 přijat
  165   13,0   18 přijat
  145   13,4   19 přijat
  155   15,6   20 přijat
  31   16,2   21 přijat
  45   16,4   22 přijat
  164   17,0   23 přijat
  32   17,2   24 přijat

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zvěřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

V Karlových Varech dne 27. dubna 2016

Mgr. Michal Vachovec

ředitel školy

 

Aktualizováno Středa, 27 Duben 2016 08:40
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hledat na stránkách školy

naše škola využívá zdarma SW

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2014/15

Odborná praxe ve firmách

lindner

partnerská škola skupiny ČEZ

cez 02

zřizovatel školy a partner v projektech

kk

zk

Atlas školství

ocenění SOŠ

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2013/14

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary