Střední odborná škola stavební Karlovy Vary dbá na to, aby pro své žáky a učitele měla vždy k dispozici všechny potřebné prostředky ICT tak, jak se sluší na moderní střední školu.
Všude ve škole je trvale volně přístupné aktuálně nejrychlejší možné připojení k WIFI.
Všechny učebny školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, nebo interaktivními projektory.
Všichni žáci maturitního oboru Stavebnictví disponují tablety (ty dostávají od školy k využití po celou dobu studia).
Využíváme velice aktivně, ku prospěchu pedagogů i žáků, vzdělávací systém MOODLE.
Učitelé i žáci mohou tedy plně využívat elektronických učebnic, prezentací, výukových videí a dalších mnoha druhý výukových materiálů, je zde samozřejmě využívána také zpětná vazba k vyhodnocení efektivity využívání ve formě testů, anket, domácích prací, referátů, poznámky si žáci mohou dělat v aplikaci OneNote.  
To vše pak dohromady z učení dělá, tak jak o tom snil J. A. Komenský, hru a zábavu.
Je příjemné ve Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizaci strávit vyučovací hodinu a nechat se vtáhnout do plně rozvinuté moderní vyučovací hodiny, kdy spolu učitel a žák tvoří hodinu společně a oba se při předávání a přijímání učiva velice dobře baví.
Škola disponuje „počítačovou učebnou“, kde se vyučuje předmět IKT (Informační a komunikační technologie).  Vybavení je zde obnovováno podle potřeb vyučujících i žáků tak, aby společně mohli plnit všechny potřebné práce v oblasti využití prostředků ICT pro kompletní plnění platných ŠVP.

 

 

 Žáci a učitelé maturitního oboru stavebnictví dále využívají novou odbornou učebnu, jejíž zařízení je pravidelně obnovováno podle aktuálních potřeb. Všichni žáci v učebně disponují notebooky vybavenými SW pro architekty a projektanty, tj. CADsystémy. Je zde nejmodernější interaktivní tabule, vizualizér.

 

Všem, kteří touží vzdělávat, nebo být vzdělávání je k dispozici učebna matematiky vybavená interaktivní tabulí.

  

Výuka německého jazyka probíhá na specializované učebně.

 

V neposlední řadě Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace poskytuje svým studentům a učitelům, za spolupráce softwarových firem, zdarma po dobu studia programy typu AutoCAD,  ArchiCAD, ProgeCAD, All Plan, které slouží v běžném životě všech stavebních i jiných firem, projekčních kanceláří apod. k zobrazování, kreslení těch nejsložitějších technických výkresů. Všechny tyto programy jsou v hodnotě v řádech desítek a stovek tisíc korun.
Každá třída, každý učitel SOŠ stavební Karlovy Vary má k dispozici notebook a dataprojektor, který při vyučování využívá pro odborné výukové programy, prezentace, videa, fotografie a audio nahrávky.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tablety - lenovo (odblokování účtu) - ZDE