Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Sabinovo nám. 16, 360 09 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
SOŠ stavební Karlovy Vary

Středoškolské hry - atletika 2014

STŘEDOŠKOLSKÉ HRY

ATLETIKA – CORNY


Okresní kolo : 2. místo

(postup do krajského finále !)

 


Krajské finále : 3. místo

(historický úspěch SOŠ stavební Karlovy Vary !!!)

 

Aktualizováno Středa, 01 Říjen 2014 13:19
 

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro obor Podbikání

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání 

 

 
     
     
  64-41-L/51nástavbový obor s maturitou Podnikání
   9
   kritéria ke stažení ZDE  
     

na výše uvedený obor je stanovena přijímací zkouška na 26.9.2014

Přihlášky k dennímu studiu doručte  OSOBNĚ řediteli školy do 24. září 2014, nejpozději  do 12 hodin.

 

Organizace školního roku 2014/2015

ROZVRH  HODIN - změna možná

 třídasudý týdenlichý týden 
 S2škola škola 
 P2
škola
škola
 EZ2školapraxe
 TI2školapraxe
 SP2v úterý škola, jinak praxe v úterý škola, jinak praxe 
 ZP2praxeškola
 S3škola škola 
ET3praxe
škola
 ZI3praxeškola
 S4škola škola 

 

Zahájení školního roku pro první ročníky se uskuteční dne od 1.září 2014 v Lázních V. (Alžbětiny lázně)

obor Stavebnictví  - od 14:15 hodin

pro obory Zedník, Truhlář, Strojní mechanik, Elektrikář a Instalatér  -od 14:45 hodin

pro obory Zednické práce a Stavební práce - od 15:15 hodin

obor Podnikání bude mít zahájení školního roku v budově školy - od 08:00 hodin

ROZVRH  HODIN  od 2. září 2013 pro první ročníky ostatních oborů  - bude upřesněn

 oborsudý týdenlichý týden 
Stavebnictvíškola škola 
Podnikáníškola
 škola
připravujeme
přehlednější rozvr, který naleznete v - STUDIUM - rozvrh a suplování 
Aktualizováno Pátek, 29 Srpen 2014 07:10
 

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání 

  ********
 

 Volná místa v maturitním oboru vzdělání pro 4. kolo přijímacího řízení

                                   36-47-M/01čtyřletý obor s maturitou  Stavebnictví

   9

  

 kritéria ke stažení ZDE

 

  
  64-41-L/51nástavbový obor s maturitou Podnikání
   3
   kritéria ke stažení ZDE  
     

na výše uvedený obor je stanovena přijímací zkouška na 27.8.2014

Přihlášky k dennímu studiu doručte  OSOBNĚ řediteli školy do 22. srpna 2014, nejpozději  do 12 hodin.

 

 

Volná místa v učebních oborech vzdělání pro 3. kolo přijímacího řízení  29. srpna 2014

                                  26-51-H/02tříletý učební obor s VL  Elektrikář  2
  33-56-H/01tříletý učební obor s VL
 Truhlář
  3
  36-52-H/01tříletý učební obor s VL
 Instalatér   2
  36-67-H/01tříletý učební obor s VL
 Zedník  9
  36-67-E/01tříletý učební obor s VL
 Zednické práce
  5
  36-67-E/503 dvouletý učební obor s VL  Stavební práce

  4

     
   kritéria ke stažení ZDE  

 Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 28.08.2014, nejpozději do 12:00 hodin.


******

 dotazy Vám zodpovíme na tel. 353 362 816 nebo 739 322 304

Aktualizováno Pondělí, 04 Srpen 2014 08:58
 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

- pro obory:

výsledky ke stažení (formát PDF) ZDE

 

 26-51-H/02      Elektrikář - silnoproud  

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 233 244 200 0 ano  444 ANO

V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.

 

36-67-H/01      Zedník   

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení 
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 231 320 356 0 ano  676 ANO

 V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.

 

 36-52-H/01      Instalatér 

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

 další     bodové hodnoceníByla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 229 279 280 0 ano  559 ANO

V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.


 

 36-67-E/02       Stavební práce

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 230 244 287  0 ano  531 ANO
 2. 232 320 393 450
 ano 1163 ANO

V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.

 

 

V Karlových Varech 7. července 2014                                                                    Mgr. Michal Vachovec 

                                                                                                                               ředitel školy

 

 


 

Aktualizováno Pondělí, 14 Červenec 2014 06:46
 

Náhradní a Opravný termín ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Oznámení:

Náhradní a Opravný termín  ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

pro obory Strojní mechanik, Elektrikář, Truhlář, Instalatér a Zedník 

 

      
 písemná zkouška
 

      9. září  2014

  
 praktická zkouška
 

  ve dnech

10. - 12. září 2014

Instalatér a Elektrikář  - 11. - 12. září  2014

 

 

ústní zkouška 

 

 

Elektrikář

 

  24. září  2014

  
   

 

 

 
 

Strojní mechanik

Truhlář

Instalatér

Zedník

                                25. září 2014
  

 

K opravným závěrečným zkouškám a náhradním závěrečným zkouškám se musí bývalý žák přihlásit řediteli školy písemě.  

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním  zkoušky.

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Červenec 2014 11:41
 

GEO soutěž 2014

Zpráva o GEO soutěži SOŠ stavební Karlovy Vary

12.6. 2014

 

Již tradiční soutěž 2. a 3. ročníku stavební průmyslovky v geodetických disciplinách se uskutečnila 12. června 2014.

Soutěž je koncipována jako vyhledání pokladu ze známých souřadnic v JTSK a jeho výškovém zajištění v BPV.


Předmětem soutěže 2. ročníku bylo výškové zaměření pokladu s danou přesností a v určeném času. V praxi to představuje úlohu výškového připojení stavby v daném výškovém systému. Na této úloze studenti prokazovali praktické zvládnutí nivelačních výpočtů a ovládání nivelačního stroje.


Studenti 3. ročníku měli za úkol nalézt „Poklad“ s danou přesností a v určeném času.Na této úloze museli prokázat schopnost práce se souřadnicemi, ovládání theodolitu a praktického využití vytyčovacích prvků při vytyčení stavby.


Celá akce proběhla za příjemného počasí a soutěživé atmosféře. Na základě dosažených výsledků bylo zlepšeno závěrečné hodnocení v předmětu GEO v druhém ročníku u 5 studentů, ve 3. ročníku u 6. studentů.

Kromě úprav hodnocení, obdržely první tři dvojice diplomy a nálezci pokladu balíčky s drobnými školními potřebami.


Výsledky soutěže:


S2

1. Fišer - Vrána

2. Řezníková - Fišer

3. Křivka - Šilinger


S3

1. Cingroš - Jahič

2. Hasler - Zázvorka

3. Benešová - Bílá

 

 

Závěr:

Soutěž splnila svůj účel. Studenti si „pod tlakem“ ověřili své skutečné znalosti i praktické dovednosti, kde úspěch, či neúspěch, závisel jen na nich a jejich přípravě.


 
Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ZDE
 
 
 
 

Betlém 2014

Betlém - sportovní a turistický kurz

Termín: květen 2014
 
Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ZDE
 
 
 
 
 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání 

  ********
 

 Volná místa v maturitním oboru vzdělání pro 3. kolo přijímacího řízení

                                   36-47-M/01čtyřletý obor s maturitou  Stavebnictví

   9

  

 kritéria ke stažení ZDE

 

  

na výše uvedený obor je stanovena přijímací zkouška na 25.6.2014

Přihlášky k dennímu studiu doručte  OSOBNĚ řediteli školy do 20. června 2014, nejpozději  do 12 hodin.

 

 

Volná místa v učebních oborech vzdělání pro 3. kolo přijímacího řízení  k 7. červenci 2014

                                  26-51-H/02tříletý učební obor s VL  Elektrikář 3
  33-56-H/01tříletý učební obor s VL
 Truhlář
 5
  36-52-H/01tříletý učební obor s VL
 Instalatér  3
  36-67-H/01tříletý učební obor s VL
 Zedník10
  36-67-E/01tříletý učební obor s VL
 Zednické práce
  5
  36-67-E/503 dvouletý učební obor s VL  Stavební práce

  6

     
   kritéria ke stažení ZDE  

 Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 30.06.2014, nejpozději do 12:00 hodin.


******

 dotazy Vám zodpovíme na tel. 353 362 816 nebo 739 322 304

Aktualizováno Čtvrtek, 12 Červen 2014 11:59
 


Strana 1 z 9

Hledat na stránkách školy

Výsledky hlasování StředníRoku.cz

Odborná praxe ve firmách

 

Atlas školství

ocenění SOŠ

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary