Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Nám. K. Sabiny 159 \ 16, 360 01 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
SOŠ stavební Karlovy Vary

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Email Tisk

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání - denní forma vzdělávání

********

Volná místa v maturitních oborech vzdělání pro 4. kolo přijímacího řízení k 25.08.2015

36-47-M/01 čtyřletý obor s maturitou Stavebnictví

6

kritéria ke stažení ZDE

 

64-41-L/51 dvouletý nástavbový obor
Podnikání
6

kritéria ke stažení ZDE

 

na výše uvedené obory je stanovena přijímací zkouška na 24. srpna 2015

Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 23. srpna 2015, nejpozději  do 12 hodin.

 

 

Volná místa v učebních oborech vzdělání pro 4. kolo přijímacího řízení  k 25.08.2015

26-51-H/02 tříletý učební obor s VL Elektrikář 1
33-56-H/01 tříletý učební obor s VL
Truhlář
1
36-52-H/01 tříletý učební obor s VL
Instalatér 4
23-51-H/01 tříletý učební obor s VL
Strojní mechanik
2
36-67-E/01 tříletý učební obor s VL
Zednické práce
6
kritéria ke stažení ZDE

Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 24.08.2015, nejpozději do 12:00 hodin.

******

dotazy Vám zodpovíme na tel. 353 362 816 nebo 739 322 304

Aktualizováno Středa, 08 Červenec 2015 08:34
 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Email Tisk

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

pro obor Stavebnictví

Celkové pořadí  přijímacích zkoušek

 

registrační číslo K1 + K2 pořadí Poznámka
165 1 1. přijat

 

- pro 3. leté obory:

26-51-H/02      Elektrikář - silnoproud

Umístění

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku.

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení? Celkem bodů Přijat?
1. 167 153 153 0 ano 306 ANO

36-52-H/01      Instalatér

Umístění

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku.

další     bodové hodnocení Byla splněna kritéria přijímacího řízení? Celkem bodů Přijat?
1. 166 286 300 0 ano 586 ANO

33-56-H/01      Truhlář

 

Umístění

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku.

další     bodové hodnocení Byla splněna kritéria přijímacího řízení? Celkem bodů Přijat?
1. 168 229 240 0 ano 469 ANO
2.

169

286

300 650 ano

586

ANO

36-67-E/01      Zednické práce

Umístění

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku.

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení? Celkem bodů Přijat?
1. 170 286 286 0 ano 572 ANO

 

V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.

 

 

V Karlových Varech 2. července  2015                                                                                                                               Mgr. Michal Vachovec

ředitel školy

Aktualizováno Úterý, 07 Červenec 2015 11:33
 

Přezkušování svářečů

Email Tisk

Přezkušování svářečů se v době od 7. 7. 2015 do 25. 8. 2015 neprovádí.

Zájemci nechť se telefonicky kontaktují od 26. 8. 2015

 

Bližší informace k přezkušování naleznete ZDE

 

PODZIMNÍ TERMÍN MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Email Tisk

PODZIMNÍ TERMÍN MATURITNÍCH ZKOUŠEK

společná část MZ

ve vybrané spádové škole podle rozpisu CERMAT

1. - 7. 9. 2015

 

praktické zkoušky školní části MZ


 

10. - 11. 9. 2015

ústní zkoušky společné a školní části MZ

 

 

14. 9. 2015

 

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Červen 2015 13:14
 

Náhradní a Opravný termín ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Email Tisk

Náhradní a Opravný termín  ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

pro obory Strojní mechanik, Elektrikář, Truhlář, Instalatér, Zedník  a Stavební práce

 

písemná zkouška

11. září  2015

praktická zkouška

ve dnech

14. - 17. září 2015

 


ústní zkouška

25. září  2015    a  29. září 2015

 

K opravným závěrečným zkouškám se musí bývalý žák přihlásit řediteli školy písemě.

(formulář zde: PDF, DOC)

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním  zkoušky.

 

Aktualizováno Středa, 01 Červenec 2015 10:51
 

Sportovní a turistický kurz 2015

Email Tisk

Sportovní a turistický kurz 2015

 

Termín :

1.6. – 5.6. 2015         třídy :   ZT1, I1, SP1

8.6. – 12.6. 2015       třídy :   S1, ESM1, ZP1

 

Náplň kurzu :

Pondělí :   Sv. Linhart - lanové centrum, turistika

Úterý :      Sedlec – turnaj tříd ve fotbalu

Středa :     Loket – turistika podél Ohře

Čtvrtek :   Sedlec – turnaj tříd v softbalu

Pátek :      Diana + Sokolák – přetahování lanem, turistika

 

Hodnocení kurzu :

Oba týdny proběhly za pěkného počasí, a tak bylo možné realizovat všechny naplánované akce.

Atraktivní bylo lezení v lanovém centru, příjemný byl pochod podél Ohře do Lokte, zajímavé bylo klání mezi třídami ve fotbalu na umělé trávě, při softbalu se žákům podařilo několik „houmranů“ a na závěr výstup na Dianu, kde je motýlí dům, malé ZOO a krásný pohled na K. Vary z rozhledny.

Takže kurz splnil svůj záměr!

 

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ZDE

 

 

 

GEO soutěž 2015

Email Tisk

Zpráva o GEO soutěži SOŠ stavební Karlovy Vary

12.6. 2014

 

Již tradiční soutěž 2. a 3. ročníku stavební průmyslovky v geodetických disciplinách se uskutečnila 12. června 2015.

Soutěž je koncipována jako vyhledání pokladu ze známých souřadnic v JTSK a jeho výškovém zajištění  v BPV.

 

Předmětem soutěže 2. ročníku bylo výškové zaměření pokladu s danou přesností a v určeném času. V praxi to představuje úlohu výškového připojení stavby v daném výškovém systému. Na této úloze studenti prokazovali praktické zvládnutí nivelačních výpočtů a ovládání  nivelačního stroje.

 

Studenti 3. ročníku měli za úkol nalézt „Poklad“ s danou přesností a v určeném času.

Na této úloze museli prokázat schopnost práce se souřadnicemi, ovládání theodolitu a praktického využití vytyčovacích prvků při vytyčení stavby.

 

Celá akce proběhla za příjemného počasí a soutěživé atmosféře.

Na základě dosažených výsledků bylo zlepšeno závěrečné hodnocení v předmětu GEO v druhém ročníku u 7 studentů, ve 3. ročníku u 3. studentů.

Kromě úprav  hodnocení, obdržely první tři dvojice diplomy a nálezci pokladu bonbonieru

 

Výsledky soutěže

S2

1.    Belecká - Růžičková

2.      Suchý - Vavřina

3.      Čech - Svoboda

 

S3

1.   Kysela - Willander

2.   Kafka - Křivka

3.   cena nebyla udělena

 

Závěr:

Soutěž splnila svůj účel. Studenti si „pod tlakem“ ověřili své skutečné znalosti i praktické dovednosti, kde úspěch, či neúspěch, závisel jen na nich a jejich přípravě.

 

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ZDE

.
 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Email Tisk

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání - denní forma vzdělávání

********

Volná místa v maturitních oborech vzdělání pro 3. kolo přijímacího řízení k 02.07.2015

36-47-M/01 čtyřletý obor s maturitou Stavebnictví

9

kritéria ke stažení ZDE

 

64-41-L/51 dvouletý nástavbový obor
Podnikání
6

kritéria ke stažení ZDE

 

na výše uvedené obory je stanovena přijímací zkouška na 1. července 2015

Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 26. června 2015, nejpozději  do 12 hodin.

 

 

Volná místa v učebních oborech vzdělání pro 3. kolo přijímacího řízení  k 02.07.2015

26-51-H/02 tříletý učební obor s VL Elektrikář 3
33-56-H/01 tříletý učební obor s VL
Truhlář
4
36-52-H/01 tříletý učební obor s VL
Instalatér 4
23-51-H/01 tříletý učební obor s VL
Strojní mechanik
2
36-67-E/01 tříletý učební obor s VL
Zednické práce
7
kritéria ke stažení ZDE

Přihlášky k dennímu studiu doručte osobně řediteli školy do 26.06.2015, nejpozději do 12:00 hodin.

******

dotazy Vám zodpovíme na tel. 353 362 816 nebo 739 322 304

Aktualizováno Středa, 08 Červenec 2015 08:33
 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Email Tisk

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

 

 

  pro obor Podnikání

  Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

   Celkové pořadí  přijímacích zkoušek

 

registrační čísloK1 + K2              pořadí Poznámka
 1631  1. přijat

 

 

  pro obor Stavebnictví

  Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

   Celkové pořadí  přijímacích zkoušek

 

registrační čísloK1 + K2              pořadí Poznámka
 1581  1. přijat

 

- pro 3. leté obory:

Výsledky ve formátu PDF - ke stažení ZDE

 

 26-51-H/02      Elektrikář - silnoproud  

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 162 288 273 100 ano  661 ANO

  

 36-52-H/01      Instalatér 

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

 další     bodové hodnoceníByla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 159 247 312 300 ano  859 ANO
 2. 164
 300
 340
 650 NE 1290
 NEPŘIJAT

 

 23-51-H/01      Strojní mechanik

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 161 273 273  0 ano  546 ANO


 

 33-56-H/01       Truhlář

Umístění  

Registrační  číslo

Počet bodů za vysvědčení ze 2,pololetí předposledního ročníku.

Počet bodů za  vysvědčení   z 1.pololetí posledního ročníku. 

další     bodové hodnocení
Byla splněna kritéria přijímacího řízení?Celkem bodů  Přijat?
 1. 160 214 247  0 ano  461 ANO

V souladu s ustanovením § 60a odst. 6 školského zákona musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této školy.

 

 

V Karlových Varech 29. května 2015                                                                                                                               Mgr. Michal Vachovec 

                                                                                                                               ředitel školy

Aktualizováno Pátek, 29 Květen 2015 16:35
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hledat na stránkách školy

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2014/15

progeCAD

naše škola využívá zdarma SW progeCAD Professional

progeCAD logo

Odborná praxe ve firmách

 

Atlas školství

ocenění SOŠ

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2013/14

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary