Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02

Studium vhodné  pro absolventy základních škol

Možnost stipendia u tohoto oboru!

Obor elektrikář-silnoproud je tříletý učební obor, který je zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Provádí montáže, instalace, zkoušení, údržbu a opravy elektrických zařízení v budovách i vnějších elektrorozvodných sítí a kabelových rozvodů, montáž hromosvodů opravy a údržba elektrických strojů atd. Absolvuje kurz na stehování elektrickým obloukem obloukem D-R-1.

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Základní 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 2  1 
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 2 2 1
Fyzika 1 1 -
Chemie 1 - -
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Základy ekologie - - 1
Tělesná výchova 1 1 1
Ekonomika -  - 2
Předměty specializace      
Základy elektrotechniky 4 - -
Elektrotechnologie 1 3 1,5
Technická dokumentace 1,5 2,5 -
Elektronika - 2 -
Elektrotechnická měření -

-

1

Silnoproudá zařízení

 -

 -

Elektronická zařízení

 -

Odborný výcvik 15 17,5 17,5

zapojování na panelech zapojování světel rozvod  oprava elektrocentrály 

přípojka nízkého napětí montáž rozvaděče RD montáž rozvaděče řezání pásovou pilou