Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a v digitální podobě na přenosných nosičích dat:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace

nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

 

Provozní doba podatelny: 

Školní rok: pondělí až pátek   8:00 – 14:00 hodin

Školní prázdniny: pondělí až pátek 8:00 – 11:00 hodin

 

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Identifikátor datové schránky:

2vnsxd3

 

V podatelně jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání i digitální podání. Pro urychlení zpracování doručených dokumentů uvádějte již přidělené číslo jednací (č. j.) nebo vyřizující pracoviště či sídlo školy, pokud jsou vám známy.

 

Pravidla pro přijímání dokumentů v elektronické podobě:

·        podepsané způsobem, se kterým jsou spojeny účinky vlastnoručního podpisu

·        prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky

·        na elektronickou adresu podatelny, a to s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR

 

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

Textové případně kombinované textové a obrazové dokumenty: DOC(X), XLS(X), PPT(X) — soubory vytvořené Microsoft Office,

PDF verze 1,7 a vyšší, PDF/A ISO 19005, TXT, RTF

 

Obrazové dokumenty:

Formát JPEG/JPG, GIF PNG

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

CD ROM, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

 

Důsledky doručení neúplného a nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a pokud se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

 

Přehled právních předpisů, které upravují způsob, postupy a náležitosti některých právních úkonů, které lze činit vůči SOŠ stavební Karlovy Vary elektronickými prostředky prostřednictvím elektronické podatelny školy:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37)