36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky ZDE 

 

Ústní zkouška z ČJ a literatury

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJ a literatury

Pravidla pro sestavování seznamu literárních děl

ke stažení ZDE

termín konání - jarní: 16.-19. 5. 2023

termín konání - podzimní: 14. 9. 2023

 

Písemná práce z ČJ

minimální počet slov - 250

doba trvání - 110 min.

počet zadání písemné práce - 4

způsob zápisu písemné práce - rukou psaný text

termín konání : 18. 4. 2023

 Kritéria hodnocení profilové zkoušky z ČJL ZDE

 

Písemná práce z AJ

minimální počet slov - 200

doba trvání - 60 min.

počet zadání písemné práce - 1

způsob zápisu písemné práce - rukou psaný text

termín konání - jarní: 20. 4. 2023

termín konání - podzimní: 12. 9. 2023

kritéria hodnocení ZDE 

 

Praktická zkouška z odborného předmětu KONSTRUKČNÍ  CVIČENÍ

témata ke stažení ZDE

zkouška je třídenní, doba trvání max. 1260 min. 

termín konání - jarní: 24.-26. 4. 2023

termín konání - podzimní: 6.-8. 9. 2023

kritéria hodnocení ZDE

 

Témata pro ústní část maturitní zkoušky

termín konán - jarníí: 16.-19. 5. 2023

termín konání - podzimní: 14. 9. 2023

 

  volitelné: ANGLICKÝ JAZYK
    témata
    kritéria hodnocení ZDE
     
  povinné : POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
    témata
    kritéria hodnocení ZDE  
       
    STAVEBNÍ KONSTRUKCE
    témata
    kritéria hodnocení ZDE  
       
  nepovinné: ARCHITEKTURA
    témata
    kritéria hodnocení ZDE  
       
    GEODÉZIE  
    témata
    kriteria hodnocení ZDE