Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2024/2025

 

- žák bude moci podat  3 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání, od 1. února 2024 do 20. února 2024

- informace pro žáky k přijímacímu řízení  

 

Výběr škol – prioritizace. Na přihlášce závažně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

 Typ podání přihlášky ke studiu:

  1. Elektronicky / s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovemmentu nebo Bankovní identitu
  2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému
  3. Papírovou přihláškou s přílohami

Pro všechny obory se bude udělovat stipendium dle PRAVIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ STIPENDIÍ ŽÁKŮM VZDĚLÁVAJÍCÍM SE VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE

 

Lékařský posudek - https://www.msmt.cz/file/61720/

Hodnocení na vysvědčení - https://www.msmt.cz/file/61709/

Žádost o prominutí zkoušky z Čj a žádost o M v ukrajinském jazyce - https://www.msmt.cz/file/61722/

Forma studia na škole je denní u všech oborů vzdělávání

 

 

informace z ATLASU ŠKOLSTVÍ o oborech vzdělání které se vyučují na naší škole

 

kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání

pro školní rok 2024/2025

 

do oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, denní forma vzdělávání - ZDE

obory vzdělání ukončené výučním listem, denní forma vzdělávání  - ZDE

 

Zadání testů z přijímacích zkoušek 2016 včetně klíčů k řešení

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 - byly zveřejněny