Střední odborná škola stavební byla založena v roce 1982.

Škola je příspěvkovou organizací zřízenou Karlovarským krajem. Studenti zde neplatí žádné školné.

Teoretická výuka probíhá v budově na Sabinově náměstí 16.

V současné době probíhá na škole výuka žáků s různým zaměřením pro stavebnictví. Druhy oborů jsou rozepsány podrobněji v informacích o studiu. Studium v maturitních oborech je 4-leté ukončeno maturitou, učební obory jsou 3-leté, nebo 2-leté a zakončeny závěrečnou zkouškou s výučním listem. Po úspěšném získání výučního listu je možnost studovat 2 letou nástavbu, která je zakončena maturitou.

podívejte se na moderní vybavení učeben

Odborná praktická výuka probíhá v budově nedaleko od školy na adrese Stará Kysibelská 77 a 75 v Karlových Varech Drahovicích (vedle nákupního střediska Penny Market)

V lednu 2007 byly nově otevřeny zrekonstruované objekty zednické a truhlářské dílny.

 Pro studenty je zajištěno ubytování ve vlastním Domově mládeže. Celková kapacita školy je 460 žáků.