36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Ústní zkouška z ČJ a literatury

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJ a literatury

Pravidla pro sestavování seznamu literárních děl

ke stažení ZDE

Kriteria hodnocení ústní části MZ z ČJL

ke stažení ZDE

termín konání : 7.-9. června 2021

 

Písemná práce z ČJ

minimální počet slov - 250

doba trvání - 110 min.

termín konání :

pro školní rok 2020/21 zrušena

Písemná práce z AJ

minimální počet slov - 200

doba trvání - 60 min.

termín konání :

pro školní rok 2020/21 zrušena

 

praktická zkouška z odborného předmětu KONSTRUKČNÍ  CVIČENÍ

témata ke stažení ZDE

 termín konání : 31. května 2021

zkouška je jednodenní, doba trvání max. 420 min.

 

Témata pro ústní část maturitní zkoušky

  volitelné: ANGLICKÝ JAZYK
    termín konání: 7.-9. června 2021
    témata
    kriteria hodnocení ZDE
     
  povinné : POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
    termín konání: 7.-9. června 2021
    témata
       
    STAVEBNÍ KONSTRUKCE
    termín konání: 7.-9. června 2021
    témata
       
  nepovinné: ARCHITEKTURA
    termín konání: květen 2021
    témata
       
    MATEMATIKA+  
    termín konání: květen 2021
      
    GEODEZIE  
    termín konání: květen 2021
    témata

 

Kritéria hodnocení praktické profilové MZ, ústní profilové MZ Stavební konstrukce a MZ Pozemní stavitelství - ke stažení ZDE