36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

 

Ústní zkouška z ČJ a literatury

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJ a literatury

Pravidla pro sestavování seznamu literárních děl

ke stažení ZDE

termín konání - jarní: 20. 5. - 24. 5. 2024

termín konání - podzimní: září 2024

 

Písemná práce z ČJ

minimální počet slov - 250

doba trvání - 110 min.

počet zadání písemné práce - 4

způsob zápisu písemné práce - rukou psaný text

termín konání - jarní: 16. 4. 2024

termín konání - podzimní: září 2024

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z ČJL ZDE

 

 

Písemná práce z AJ

minimální počet slov - 200

doba trvání - 60 min.

počet zadání písemné práce - 1

způsob zápisu písemné práce - rukou psaný text

termín konání - jarní: 18. 4. 2024

termín konání - podzimní: září 2024

kritéria hodnocení ZDE 

 

Praktická zkouška z odborného předmětu KONSTRUKČNÍ  CVIČENÍ

témata ke stažení ZDE

 zkouška je třídenní, doba trvání max. 1260 min.

termín konání - jarní: 24. 4. - 26. 4. 2024

termín konání - podzimní: září 2024

kritéria hodnocení ZDE

 

Témata ústní profilové části maturitní zkoušky

termín konání - jarní: 20. 5. - 24. 5. 2024

termín konání - podzimní: září 2024

 

  volitelné: ANGLICKÝ JAZYK
    témata
    kritéria hodnocení ZDE
     
  povinné : POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
    témata
    kritéria hodnocení ZDE  
       
    STAVEBNÍ KONSTRUKCE
    témata
    kritéria hodnocení ZDE  
       
  nepovinné: DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
    témata
    kritéria hodnocení ZDE  
       
    GEODÉZIE  
    témata
    kriteria hodnocení ZDE

 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

termín konání - jarní: 20. 5. - 24. 5. 2024

termín konání - podzimní: září 2024

 

  povinné: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
     
  volitelné: ANGLICKÝ JAZYK
    MATEMATIKA
       
  nepovinné: MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ

 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.