Malíř a lakýrník 39-41-H/01

  Možnost stipendia u tohoto oboru!

Studium vhodné  pro absolventy základních škol

Obor Malíř-stavební výroba je tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. Provádí přípravy povrchů pod malby a nátěry, zhotovuje a opravuje malby a nátěry běžnými technikami na různých podkladech. Umí tapetovat, napodobit dřevo, umí plastické nátěry apod. 

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Základní 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 2 2 1
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 2 2 1
Základy ekologie - - 1
Fyzika 1 - -
Chemie 1 1 -
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Tělesná výchova 1 1 1
Ekonomika - - 2
Předměty specializace      
Stavební konstrukce - 1,5 -
Odborné kreslení 2,5 2 2
Materiály 2 1,5 2,5
Technologie 2 2,5 3
Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Součet týdenních hodin 32,5 35 35