Instalatér 36-52-H/01

Studium vhodné  pro absolventy základních škol

Možnost stipendia u tohoto oboru!

Obor instalatér je tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. Provádí montáže, udržování a opravy vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení a to jak potrubí z kovů, včetně mědi, tak i z plastů. Umí spojovat různé instalační materiály svářením, lepením a podobně, včetně jejich tvarování, osazování, připojování a provádění zkoušek. Absolvuje kurzy svařování plamenem Z-G- 1, polyfúzní svařování plastů D-U-7 a pájení mědi D-L-6. 

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Základní 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 2  1 
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 2 2 1
Fyzika 1 1 -
Chemie 1 - -
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Základy ekologie - - 1
Tělesná výchova 2 1 1
Ekonomika -  - 2
Předměty specializace      
Technické kreslení 2 1,5 2
Stavební konstrukce 1 - -
Materiály 2 - -
Instalace vody a kanalizace 1,5 1,5 2
Vytápění -

2,5

1,5

Plynárenství

 -

1

 1,5

Odborná cvičení

 -

1

 0,5

Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Instalatérské práce

 1,5

-

-

Součet týdenních hodin

35 

35

35

polyfúzní svařování plastů  svařování plastů na stavbě pájení mědi  řezání závitů  svařování plamenem montáž sprchy montáž pisoáru