Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře

 

SOŠ stavební Karlovy Vary se ve spolupráci se ZČU Plzeň, fakulta pedagogická účastní projektu výuky odborného cizího jazyka ve stavebních oborech.

 

ZCU Pl fp

Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go! (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012321)

Anotace

Cílem projektu je implementace strategie digitálního vzdělávání do výuky odborného cizího jazyka pro obory stavebnictví, zedník, instalatér a truhlář. Vzniknou 4 nové komplexní otevřené interaktivní a multimediální DVZ s metodikou, každý ve třech jazykových mutacích (aj, nj, rj). DZV integrují výuku odborného cizího jazyka, rozvíjení digitální kompetence a informatického myšlení a odborný obsah. DVZ bude možné využít pro přímou výuku, samostudium v online režimu i pro celoživotní učení.

Doba realizace: 01.12.2019-31.10.2022

Řešitelka projektu: Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

 

Partneři projektu:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun – Hlinky, Okružní 1404
Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

 

EU MSMT