Strojní mechanik 23-51-H/01 (dříve zámečník)

Možnost stipendia u tohoto oboru!

Studium vhodné  pro absolventy základních škol

Obor zámečník je tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. Umí ručně nebo strojně zhotovit a sestavit zámečnické výrobky podle technologické dokumentace. Provádí montáže a opravy ocelových stavebních konstrukcí, jejich povrchové úpravy, naučí se různým způsobům spojování. Absolvuje svářečský kurz el. obloukem, svářečský kurz el. obloukem v ochranné atmosféře CO2 a kurz na řezání kyslíkem.

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Základní 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 2  1 
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 2 2 1
Fyzika 1 1 -
Chemie 1 - -
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Základy ekologie - - 1
Tělesná výchova 1 1 1
Ekonomika -  - 2
Předměty specializace      
Technická dokumentace 2 2 2
Strojírenská technologie 1,5 1,5 -
Strojnictví - 2 2
Technologie 3 2 3,5
Odborný výcvik 15

17,5 

17,5 

Součet týdenních hodin

32,5 

35

35

broušení  svařování CO2   příprava pro osazení branky  osazení branky

výroba garážových vrat  montáž rámu pro garážová vrata  pilování