Zedník 36-67-H/01

Možnost stipendia u tohoto oboru!

Studium vhodné  pro absolventy základních škol

Obor zedník je tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou a výučním listem. Provádí zdění nových výplňových zdí, příček, komínů. Dělá vnitřní a vnější omítky. Ovládá betonářské práce. Umí bednění, osazování prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby (okna, dveře a jiné). Provádí též izolace proti vodě, zvukové a tepelné izolace. Dovede opravit a adaptovat stávající objekty. Absolvuje kurz na montáž sádrokartonových konstrukcí.

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Základní 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 2 2 1
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 2 2 1
Chemie 1 - -
Fyzika 1 1 -
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Základy ekologie - - 1
Tělesná výchova  1
Ekonomika - - 2
Předměty specializace      
Odborné kreslení 2 2 2
Materiály 1,5 1,5 1,5
Technologie 3 3 2
Přestavby budov - - 2
Technologie sádrokartonů a obkladů - 1 -
Odborný výcvik 15 17,5 17,5

 

zdivo příček Hebel montáž obkladů montáž oplocení z KB bloků montáž zateplení minerální vatou

nátěr fasády opěrná zídka anglického dvorku úprava povrchu polystyrénu začišťování stěn