Stavebnictví 36-47-M/01

 Možnost stipendia u tohoto oboru!

Studium vhodné  pro absolventy základních škol

Jedná se o čtyřletý studijní obor. Žáci se připravují pro výkončinností technicko  hospodářských pracovníků, naučí se navrhovat, projektovat, připravovat a realizovat stavby, získá znalosti z oblasti podnikání ve stavebnictví,  stavebního práva, obor je zaměřen především na oblast pozemního stavitelství,  práce s PC –počítačové programy pro navrhování staveb  

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Základní  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura   3 2 2 3
Cizí jazyk   3 3 3 3
Občanská nauka   - 1 1 1
Dějepis   2 - - -
Matematika   4 3 2 3
Fyzika   2 2 - -
Chemie   2 - - -
Tělesná výchova   2 2 2 2
Informační a komunikační technologie   2 2 - -
Ekonomika   - - 3 -
Předměty specializace        
Deskriptivní geometrie   2 2 - -
Odborné kreslení   2 1 - -
Cadové systémy   - 2 2 2
Stavební provoz   - - - 3
Stavební materiály   2 - - -
Stavební mechanika   - 2 3 -
Geodézie   - 2 2 -
Pozemní stavitelství   3 4 4 3
Architektura   - - 1 1
Stavební konstrukce   - - 3 5
Inženýrské stavby   - - - 2
Konstrukční cvičení   2 3 3
Praxe   2  3 2 2

 

Výuka ve škole:

PC učebna - výuka CAD Soutěž v geodetických disciplínách 

Odborné učebny:

učebna CAD učebna technologie

učebna elektro učebna M/F

Odborná praxe: 

nácvik výkopu základů  vazby zdiva na sucho  lešení  práce s hoblíkem  řezání závitů  práce s kovy