36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky ZDE 

 

Ústní zkouška z ČJ a literatury

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJ a literatury

Pravidla pro sestavování seznamu literárních děl

ke stažení ZDE

termín konání : 16.-18. května 2022

 

Písemná práce z ČJ

minimální počet slov - 250

doba trvání - 110 min.

počet zadání písemné práce - 4

způsob zápisu písemné práce - rukou psaný text

termín konání : 11. dubna 2022

 

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z ČJL ZDE

 

 

Písemná práce z AJ

minimální počet slov - 200

doba trvání - 60 min.

počet zadání písemné práce - 1

způsob zápisu písemné práce - rukou psaný text

termín konání : 13. dubna 2022

kritéria hodnocení ZDE 

 

Praktická zkouška z odborného předmětu KONSTRUKČNÍ  CVIČENÍ

témata ke stažení ZDE

 termín konání : 27.-29. dubna 2022

zkouška je třídenní, doba trvání max. 1260 min.

kritéria hodnocení ZDE

 

Témata pro ústní část maturitní zkoušky

  volitelné: ANGLICKÝ JAZYK
    termín konání: 16.-18. kvěna 2022
    témata
    kritéria hodnocení ZDE
     
  povinné : POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
    termín konání: 16.-18. kvěna 2022
    témata
    kritéria hodnocení ZDE  
       
    STAVEBNÍ KONSTRUKCE
    termín konání: 16.-18. kvěna 2022
    témata
    kritéria hodnocení ZDE  
       
  nepovinné: ARCHITEKTURA
    termín konání: květen 2022
    témata
    kritéria hodnocení ZDE  
       
    MATEMATIKA+  
    termín konání: květen 2022
      
    GEODÉZIE  
    termín konání: květen 2022
    témata
    kriteria hodnocení ZDE