Královská cesta a Židovské muzeum

obrázky ve fotogaleri - exkurze

V prosinci se žáci 1. ročníku oboru Stavebnictví seznámili s pozoruhodnostmi Prahy, když v rámci historické exkurze prošli celou Královskou cestu, zatímco žáci 4. ročníku navštívili Židovské muzeum a načerpali řadu informací a zajímavostí užitečných nejen pro studium, ale i pro všeobecný přehled.