Dne 13. června 2011 se konala soutěž v geodetických disciplinách
na téma HLEDÁNÍ POKLADU 

Legenda : Karlovy Vary leží na staré císařské cestě z Prahy do Norimberku. 

Při jednom z přepadení dostavníku místními lapky stačili cestující ukrýt své cennosti v blízkosti řeky Ohře.Topografii umístění pokladu pořídil vzdělaný cestující mnich Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, jehož další osud není znám. Vzhledem k preciznosti zpracované topografie, jež se záhadně objevila v archivu karlovarského muzea, bylo možno i přes zánik původních objektů, stanovit místní (relativní) souřadnice umístění pokladu s přesností cca 30 cm, jež byly  tansformovány do souřadnicového systému JTSK. 

                   

Úkol:        Nalézt poklad, provést výškové zaměření

 

Podklady:   2 připojovací výškové body ČSJN

                    2 body, určené v souřadnicích JTSK - Křovák, souřadnice pokladu

 

Souvislost s výukou: jedná se o určení vytyčovacích prvků rayonu, což je případ   vytyčování objektu polárnou metodou, nebo obnovení stavební osy, či vyhledání   ztraceného bodu. Současně prokázání znalosti nivelace.

Smysl akce:- prokázání znalosti aplikace matematických a praktických geodetických  dovedností.- motivace studentů v průběhu výuky, vzhledem ke skutečnosti, že již od    počátku o ní vědí a na základě výsledků mohou být zásadním způsobem   upraveny výsledné známky v předmětu GEO.- soutěživost, jako společenská hodnota  

 

Kategorie:

1) Určení výšek:  dvoučlenná družstva 2. ročníku

2) Hledání pokladu:  dvoučlenná družstva 3. ročníku

 

Výsledková listina         2. ročník - výškové měření

                                        1. místo  Pelcová - Taraba

                                        2. místo  Dragoun - Masák

                                        3. místo  Jablončík (měření a výpočet prováděl sám s určeným partnerem)

                                        4. místo  Krejčíková - Slavík

 

                                       

                                        3. ročník - hledání pokladu

                                        1. místo   Augustin  -  Ferenčák

                                        2. místo   Kašák   -  Toth

                                        3. místo   Beneš  -  Hezina

 

Podmínkou uznání nálezu pokladu bylo dosažení odchylky od ideálního středu 35 cm a čas do 30 minut. Do 1 metru se ještě vešli  Hájková  -  Jaroš ;   Dobeš  -  Janda  a  Brandis  -  Weingartlová.   

 

Kromě úprav hodnocení obdržely první tři dvojice diplomy a nálezci pokladu věcné ceny vhodné ke konzumaci.

 

Celá akce se odehrála v soutěživé atmosféře a mimořádně za dobrého počasí. Úlohy, jež byly předmětem soutěže byly náročné a vyžadovaly os soutěžících nejen dobrou odbornou přípravu, ale i značnou dávku psychické odolnosti.

 

                                                          Ing. Jan Janoušek, geoděd