Betlém 2012

 

Sportovně turistický kurz na Betlémě u Teplé proběhl v termínu 14.- 18.5.2012.

Zúčastnilo se ho 54 žáků 1. ročníků SOŠ stavební – S1, E1, TSM1, ZI1 a SV1.

Během kurzu byly uspořádány turnaje ve fotbalu, tenisu a nohejbalu, dále proběhl orientační závod družstev. Za všechny soutěže družstva na 1. a 2. místě obdržela

hodnotné ceny v podobě velké a malé pizzy.

Ve středu se šel turistický pochod do Mariánských Lázní, kdy žáci nachodili téměř 20 kilometrů!

Počasí nám přálo, téměř nepršelo, pouze byla dost zima, a tak celá akce byla jak po sportovní, tak i společenské stránce úspěšná!