Zpráva o soutěži

Již tradiční soutěž 2. a 3. ročníku stavební průmyslovky v geodetických disciplinách se uskutečnila 14. června 2013. Soutěž je koncipována jako vyhledání pokladu ze známých souřadnic v JTSK a jeho výškovém zajištění v BPV.

Předmětem soutěže 2. ročníku bylo výškové zaměření pokladu s danou přesností a v určeném času. V praxi to představuje úlohu výškového připojení stavby v daném výškovém systému. Na této úloze studenti prokazovali praktické zvládnutí nivelačních výpočtů a ovládání nivelačního stroje.

Studenti 3. ročníku měli za úkol nalézt „Poklad“ s danou přesností a v určeném času. Na této úloze museli prokázat schopnost práce se souřadnicemi, ovládání theodolitu a praktického využití vytyčovacích prvků při vytyčení stavby. Celá akce proběhla za krásného počasí a soutěživé atmosféře. O náročnosti soutěže svědčí mimo jiné i skutečnost, že u druhého ročníku splnily podmínky 4 dvojice ze 6 a u 3. ročníku 4 dvojice ze 7.

Na základě dosažených výsledků bylo zlepšeno závěrečné hodnocení v předmětu GEO v druhém ročníku u 6 studentů, ve 3. ročníku u 4. studentů. Kromě úprav hodnocení, obdržely první tři dvojice diplomy a nálezci pokladu sladké ceny.

Výsledky soutěže:

S2

1. Cingroš - Jahič

2. Hasler – Cingroš

3. Matějček – Novotný

4. Šik -Zázvorka


S3

1. Jelínková - Vydrová

2. Kratochvil - Švec

3. Matlas – Štróblová

4. Štefánik - Pilný

 

Závěr:

Soutěž splnila svůj účel. Studenti si „pod tlakem“ ověřili své skutečné znalosti i praktické dovednosti, kde úspěch, či neúspěch, závisel jen na nich a jejich přípravě. Zůstává však skutečností, že matematická příprava, jež je podmínkou ke geodetickým aplikacím, zůstává vážným problémem.

 

V Karlových Varech, 14. 6. 2013

Ing. Jan Janoušek

geodet

 

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ZDE