ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY v prosinci 2013

 

      
 písemná zkouška
 

      02. 12.  2013

- bude upřesněno

 
 praktická zkouška
 

  ve dnech

03. - 05. 12. 2013

 

- bude upřesněno

 
 ústní zkouška 

 12. a  13. 12. 2013

 - bude upřesněno