STŘEDOŠKOLSKÉ HRY

STOLNÍ TENIS

2. místo - postip do krajslého finále

 

VOLEJBAL

7. místo