Naše škola ve spolupráci s vedoucím Regionálního pracoviště Karlovy Vary Mgr. Ing. Tomášem Prekopem, MBA z Bankovního institutu vysoká škola, a. s. zajistila pro žáky nástavbového studia oboru Podnikání přednášku na téma Manažerské dovednosti, image manažera a manažerská etiketa.
Přednáška se uskutečnila dne 17. března 2016. Lektorkou byla Ing. Helena Cetlová z katedry podnikání a oceňování.
Naší škole byla předána aktuální nabídka přednášek z oblasti ekonomiky a managementu, informačních technologií a oceňování majetku. Protože byla přednáška pro žáky přínosná, budeme využívat tuto aktivitu i do budoucna.