Dne 31. 1. 2016 se zúčastnili žáci maturitních tříd studijního oboru STAVEBNICTVÍ a nástavbového studia PODNIKÁNÍ    BURZY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Karlovarským krajem a Úřadem práce. Na této akci se prezentovalo 25 firem, které seznamovaly případné uchazeče o zaměstnání se svými nabídkami. Celá akce byla zpestřena několika zajímavými workshopy. Žáci školy hodnotili akci jako přínosnou.