Zpráva o GEO soutěži SOŠ stavební Karlovy Vary

17.6. 2016

 

17. června 2016 proběhl již 9. ročník školní soutěže v geodetických disciplinách, určené pro studenty 2. a 3. ročníku oboru stavebnictví.

Předmětem soutěže 2. ročníku bylo výškové připojení stavby ve výškovém systému Balt po vyrovnání s předepsanou přesností a v určeném času. Na této úloze studenti prokazovali praktické zvládnutí nivelačních výpočtů a ovládání nivelačního stroje.

Studenti 3. ročníku měli za úkol vypočítat vytyčovací prvky k určenému bodu stavby v souřadnicovém systému JTSK a následně tento bod polárným způsobem zaměřit. Na této úloze museli prokázat schopnost práce se souřadnicemi, ovládání theodolitu a praktického využití vytyčovacích prvků při vytyčení stavby.

Vzhledem k nepříznivému postavení planet v době soutěže, zejména Marsu a Jupitera, panovalo po celou dobu mimořádně deštivé počasí a celá akce musela proběhnout ve stísněných prostorách přízemí školy. I s takto ztíženými podmínkami se studenti vyrovnali, nenechali se zaskočit a předvedli solidní výkon.

Na základě dosažených výsledků bylo zlepšeno závěrečné hodnocení v předmětu GEO v druhém i třetím ročníku o dva stupně u tří vítězných dvojic. Kromě úprav hodnocení obdržely první tři dvojice diplomy a studenti 3. ročníku navíc sladkou odměnu.

                                          

Vítězové soutěže

 S2

1. Mamatov - Svoboda

2. Janáčik - Marek

3. Psohlavcová - Svoboda

S3

1. Šilinger - Kubíčková

2. Belecká - Svoboda

3. Čech - Hudec

                

Závěr:

Soutěž splnila svůj účel. Studenti si „pod tlakem“ ověřili své skutečné znalosti i praktické dovednosti, kde úspěch, či neúspěch, závisel jen na nich a jejich přípravě.

 

 

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii ZDE

.