Dne 23. 6. 2016 byli žáci třídy P1 dvouletého nástavbového studia oboru Podnikání na exkurzi v pojišťovně ALLIANZ v Karlových Varech. Prohlédli si veškeré prostory pojišťovny a poté byli seznámeni s jednotlivými činnostmi pojišťovny Allianz. Exkurze žákům doplnila a rozšířila získané teoretické znalosti z oblasti pojišťovnictví probírané v předmětu ekonomika podniku na mnoha příkladech z praxe. Celkově hodnotili akci za přínosnou.