Prosím o dodání vyplněného DOZAZNÍKU u žáků, kteří nastoupí do prvního ročníku.

Děkuji Dingová - osobní oddělení