Uzavření školy a domova mládeže pro žáky a studenty

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 10.3.2020 mimořádné opatření, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ke stažení ZDE: Mimořádné opatření